cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Керівниками гуртку являються д.т.н., проф. В.Ф. Ялпачик, к.т.н., доц. В.Г. Тарасенко. До складу групи входять наступні студенти: Робота гуртку проходила згідно затвердженого на кафедрі плану роботи в аудиторіях та після запровадження в ТДАТУ карантину дистанційно.

Снимок
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки»

Керівником студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» є кандидат технічних наук, доцент Петриченко Сергій Володимирович.

cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Керівниками гуртку являються к.т.н., доц.  В.С. Бойко, к.т.н., доц. В.Г. Тарасенко. До складу групи входять наступні студенти: Бетін С.І. (41 ГМ), Рабчук О.А., (12 сГМ) та Савісько А.Ю. (31 ГМ).

cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій.

Керівниками гуртку є д.т.н., доц. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та асистент О. О. Ковальов. До студентського активу групи входять студенти 21 МБГМ гр. М. Р. Лебідь., 21 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. М. М. Соколенко.,

Снимок2
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості»

Одним з важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців будь якої галузі є науково – дослідна робота студентів. У Таврійському державному агротехнологічному університет імені Дмитра Моторного така робота здійснюється у наукових гуртках.

Олексієнко В.О.
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини»

Керівником студентського наукового гуртка  є кандидат технічних наук Олексієнко Вадим Олександрович. Студенти Левадній Д.О. 11 МБГМ, Білошицький І.Ю. 31 ГМ, Савісько А.Ю. 31 ГМ на заняттях гуртка вивчають процеси сепарування, подрібнення, пресування і гранулювання рослинної сировини згідно затвердженого плану роботи.

емблема
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика “Дослідження процесів переробки зернових культур і плодово-ягідної продукції” за 2 сем. 2019-2020 н.р.

Підведено підсумки роботи студентського наукового гуртка “Дослідження процесів переробки зернових культур і плодово-ягідної продукції” за 2 сем 2019-2020 н.р., керівник к.т.н., доцент Верхоланцева В.О.

Снимок
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»

14 травня 2020 року на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі  відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». Згідно з програмою конференції відбулося засідання 14 секцій, в одній з них “Удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв” прийняли активну участь співробітники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами конференції було сформовано збірник тез доповідей у двух частинах: частина 1, частина 2.

Снимок
Студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” разом із викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика взяли активну участь у конференції.

9-11 квітня 2020 року у м. Кропивницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” разом із викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика взяли активну участь у конференції.   На конференції розглядалися питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також […]

Снимок
Викладачі кафедри та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

8 квітня 2020 року викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика  та студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»  на базі  Харківського державного університету харчування та торгівлі. Матеріали конференції […]