кафедра
Результати діяльності наукового гуртка за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій за осінній семестр 2021–2022 н.р.

Гомогенізація молока відноситься до нормативних операцій технологічних процесів  виробництва питного молока, кисломолочних продуктів і напоїв, йогуртів, сумішей для виробництва морозива тощо. За виключенням стерилізації й пастеризації цей процес є найбільш енерговитратним.

гурток 1
Засідання гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини» в 2020-2021 н.р.

В 1 семестрі 2021-2022 навчального року в змішаному режимі згідно графіка відбувались заняття студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини». Керівником гуртка є кандидат технічних наук, доцент Олексієнко В.О.

2
Результати засідання наукового гуртка за тематикою «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості»

07.12.2021р. було проведене засідання наукового гуртку, керівниками якому є к.т.н., доцент Ломейко О.П. та  асистент Пупинін А.А. До студентського активу гуртка входять здобувачі вищої освіти 11МБ ГМ групи Тішин В.С.,  41 ГМ групи Заліканов К.С. та 21 СГМ групи Мережко І.Ю.

кафедра
Результати роботи наукового гуртка за тематикою альтернативних енерготехнологій та проблем утилізації сміття за осінній семестр 2021–2022н.р

Метою роботи студентського наукового гуртка є пошук ефективних рішень проблем утилізації сміття, аналіз перспективних для впровадження на території України нетрадиційних джерел енергії. Крайнє в осінньому семестрі засідання наукового гуртку за проблематикою альтернативних енерготехнологій та проблем утилізації сміття було проведено 07 грудня 2021 року.

Эмблема каф ОПХВ-большой размер - копия
ЗВІТ про проходження виробничої практики студентами 3-го курсу та 1с-курсу МТФ освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” в 2020-2021 н.р.

Виробнича практика у студентів 31 ГМ проводилась з 07.06.2021 р. по 16.07.2021 р.,  у студентів 11 СГМ групи –  з 07.06.2021 р. по 16.07.2021 р.

0-02-05-b1f5d99267072ba431f5886e8909e82a546268eef66954c95e5d4864c4712b7a_11ed750a
Захист виробничої практики здобувачами вищої освіти 41 ГМ та 21 сГМ академічних груп

Важливим елементом в процесі засвоєння знань та перетворення їх на вміння та навички, що формує необхідну кваліфікацію майбутнього фахівця є проходження літньої практики на профільних підприємствах та установах за фахом.

5
Оцінювання вмінь та навичок, отриманих студентами 21 МБГМ групи при проходженні літньої науково-дослідної практики

Закріплення отриманих в процесі навчання знань, вмінь та навичок є одним з базових елементів психолого-педагогічної тріади, практична частина якої після викладання теоретичних відомостей за темою реалізується в ході навчання в формі проведення практичних, лабораторних робіт, дуального навчання,