Традиційно наприкінці 2019-2020 навчального року відбулась атестація кваліфікованих робітників професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції». В цьому році підготовка слухачів проходила в складних умовах. У зв’язку з протиепідемічними заходами в другому семестрі була проведена робота з організації дистанційного навчання на навчально-інформаційному порталі ТДАТУ. Згідно «Тимчасового порядку проведення атестації кваліфікованих робітників у ТДАТУ» підготовка і проведення Державного кваліфікаційного іспиту відбувалась в режимі відео конференції на платформі ZOOM. Для проведення атестації наказом ректора було призначено Державну кваліфікаційну комісію у наступному складі:

Голова ДКК: Феофанов Максим Олександрович – комерційний директор ПП «Діміорс»

Члени  комісії:

  1. Самойчук Кирило Олегович – д.т.н., доцент, зав. кафедрою «Обладнання переробних та харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»;
  2. Олексієнко Вадим Олександрович – к.т.н., доцент кафедри «Обладнання переробних та харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»;
  3. Самохвал Віталій Анатолійович – ст. лаборант кафедри «Обладнання переробних та харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика».

Засідання комісії пройшло 05.06.2020 року, на основі перевірки екзаменаційних робіт 15 слухачів комісія прийняла рішення про присвоєння кваліфікації «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції» 3 розряду всім студентам, які закінчили навчання.

По закінченню терміну навчання студенти проходять виробничу практику і мають право працювати на посадах кваліфікованих робітників, виконуючи програму практики та здобуваючи досвід практичної роботи на виробництві. Як правило, випускники центру професійного навчання інституту підвищення кваліфікації ТДАТУ вже до закінчення ЗВО визначаються з майбутнім місцем роботи і мають перспективи успішного кар’єрного росту.

Інформаційний супровід: к.т.н., доцент Вадим Олесієнко