23 листопада о 13 години розпочала свою роботу за допомогою платформи ZOOM Друга міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв», організована кафедрами ТДАТУ «ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика» та «ХТГРС».

Метою конференції було заслуховування та обговорення доповідей учасників з актуальних питань підвищення енергоефективності обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, визначення перспективних шляхів розвитку та удосконалення технології процесів переробки продукції харчування, виробітки креативних та інноваційних рішень при проектуванні технологічного обладнання підприємств готельно-ресторанної галузі.

У вступному слові до учасників конференції в.о. проректора з наукової роботи ТДАТУ, доктор с.-.г. наук, проф. Оксана Єременко привітала учасників та відзначила важливість проведення конференції.

В ході зустрічі, в рамках роботи чотирьох секцій, що було заплановано програмою конференції, були заслухані доповіді науковців з актуальних питань переробки сільськогосподарської продукції та питань готельно-ресторанної справи.

Про популярність та необхідність проведення такого роду конференцій свідчить велика кількість надісланих матеріалів від 107 авторів-науковців з 14 ВНЗ України та Казахстану.

Під час обговорення доповідей конференції схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

Організаційний комітет висловлює вдячність за участь в роботі секцій та за наданий матеріал, який за результатами роботи конференції зібрано в збірник матеріалів конференції.

Завантажити сертифікати учасників конференції можна буде за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/ophv/konferenciji/2021-2/sertyfikaty-uchasnykiv-konferenciji/.

Кирило САМОЙЧУК

заступник голови конференції

д.т.н., проф. завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика