9.09.2021 згідно графіку проведення відкритих занять професорсько-викладацького складу кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика» в аудиторії 8.302 для студентів 11 МБ ГМ групи механіко-технологічного факультету доцентом кафедри ОПХВ Петриченко С.В. була проведена відкрита лекція з дисципліни «Технології педагогічних процесів» за темою «Навчальний процес. Загальні положення».

На занятті окрім студентів згідно графіку взаємовідвідування занять професорсько-викладацького  кафедри ОПХВ були присутні члени кафедри ОПХВ, зокрема: завідувач кафедри ОПХВ д.т.н., проф. К. О. Самойчук, доценти кафедри  В. О. Олексієнко, В. С. Бойко, асистент О. О. Ковальов. Після завершення лекції відбулось її обговорення співробітниками кафедри, в якому присутні відзначили актуальність та новизну інформації, яка надається здобувачам вищої освіти, повноту, послідовність та цілісність висвітлення матеріалу та в цілому надали високу оцінку методиці викладання лекційного матеріалу.

Сергій Петриченко

к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика