На кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» з 22.02.2021 по 25.02.2021 був проведений комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування механіко-технологічного факультету.

До складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену були допущені 33 слухачі магістратури, які повністю виконали навчальний план. Програма екзамену, яка завчасно була оприлюднена на сайті кафедри,  включала теоретичну та практичну частини та  комплексне кваліфікаційне завдання.

Екзаменаційна комісія з проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену була затверджена наказом ТДАТУ «Про затвердження складу екзаменаційної комісії» № 1689-С від 08.12.2020 р. у наступному  складі:

Голова ЕК: НАУМЕНКО Олександр Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри інноваційної інженерії державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

Члени комісії: САМОЙЧУК Кирило Олегович – д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика; ВЕРХОЛАНЦЕВА Валентина Олександрівна – к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика; ЗАГОРКО Надія Петрівна – к.т.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи; ПЕНЬОВ Олег Валентинович – к.т.н. доцент, завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів.

Секретар комісії: ЛІВИК Наталія Василівна – інженер кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

Члени комісії відмітили достатньо високий рівень підготовки здобувачів. Магістри продемонстрували необхідні загальні та спеціальні компетентності, передбачені стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та   вміння розв’язувати складні задачі й проблеми галузевого машинобудування. Було відмічено, що випускники мають достатній рівень професійної підготовки для роботи за спеціальністю на виробництві.

За результатами підведених підсумків навчання, диплом з відзнакою отримають: Богатирьов Ілля, Войніков Максим, Зотов Дмитро та Зайцев Руслан!

Вітаємо всіх магістрів з галузевого машинобудування та бажаємо реалізуватися в професійній діяльності!

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика