З 08 по 09 грудня 2021 року на базі Дніпровського державного аграрно-економічного університету було проведено  захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього  ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології» інженерно-технологічного факультету.
Головою екзаменаційної комісії у відповідності  з наказом ДДАЕУ №3634 від 26.11.2021р. «Про затвердження голів екзаменаційної комісії» було призначено д.т.н, професора, завідувача кафедри Обладнання переробних  і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчука Кирила Олеговича.

В захисті приймали участь 14 здобувачів вищої освіти. Слід відмітити високий рівень підготовки здобувачів, які продемонстрували глибокі знання з тем своїх магістерських робіт, а також було продемонстровано зразки продукції розроблених за власними рецептурами.

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика