В 1 семестрі 2021-2022 навчального року в змішаному режимі згідно графіка відбувались заняття студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини». Керівником гуртка є кандидат технічних наук, доцент Олексієнко В.О.

Студенти Тетервак І.Р. 21 МБГМ, Тихоненко О.В. 21 МБГМ, Парванов П.В. 21 СГМ, Фісовський Ю.М. 21 СГМ на заняттях поглиблено вивчали процеси сепарування, подрібнення, пресування рослинної сировини згідно затвердженого плану роботи.

Членами гуртка було проведено аналіз існуючих технологій переробки зернових і олійних культур, проходили виїзні заняття на підприємствах, вивчались фактори, що впливають на ефективність подрібнення зернових матеріалів та пресування вторинної сировини. Була розроблена програма досліджень на експериментальній установці для гранулювання рослинно сировини.

За результатами досліджень були підготовані наступні публікації:

1 Тетервак  І.Р. Підвищення ефективності роботи машини для вологої очистки зерна. Керівник Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с.130-131.

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13355

Тихоненко О.В. Аналіз конструкцій олійних шнекових пресів. Керівник Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 158-159.

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13360

Також здобувачем Тетервак І.Р . була підготована науково-дослідна робота для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на тему: «Модернізація живильного пристрою зернового сепаратора».