22-25 червня 2021р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Екзамен складало 34 студенти, середній бал склав 3,8.

Згідно з наказом від 12.05.2021 року № 699-С «Про затвердження складу екзаменаційної комісії» та наказом ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, очолював екзаменаційну комісію головний інжинер АТ «Мелітопольський мясокомбінат» ГАНЗІНА Ірина Вікторівна.

Членами комісіє були:

– д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика САМОЙЧУК Кирил Олегович; – – к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ВЕРХОЛАНЦЕВА Валентина Олександрівна;

– к.т.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи ЗАГОРКО Надія Петрівна;

– к.т.н., доцент кафедри технології конструкційних матеріалів БАКАРДЖИЄВ Роман Олександрович

– секретар комісії, лаборант кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені Ф.Ю. Ялпачика ХАРИТОНОВА Ганна Іванівна

За результатами навчання та складеного комплексного державного кваліфікаційного екзамену студентів дипломи з відзнакою отримують ВОДЯНИЦЬКИЙ Іван Олексійович, МАЦУЛЕВИЧ Юлія Олександрівна та ПРИТУЛА Ірина Іванівна.

Під час складання державного кваліфікаційного екзамену студенти показали достатній рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності. Бажаємо випускникам вдало використовувати отримані під час навчання в ТДАТУ свої знання!

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика