04-05 лютого 2021р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Згідно з наказом від 08.12.2020 року № 1704-З « Про затвердження складу екзаменаційної комісії» та наказом ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, очолював екзаменаційну комісію д.т.н., професор, завідувач кафедри інноваційної інженерії державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» НАУМЕНКО Олександр Петрович. Членами комісіє були: д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика САМОЙЧУК Кирило Олегович, к.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ОЛЕКСІЄНКО Вадим Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри технічної механіки та компʹютерного проектування імені професора В.М. Найдиша ВЕРШКОВ Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів ПЕНЬОВ Олег Валентинович, секретар комісії, лаборант кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені Ф.Ю. Ялпачика ХАРИТОНОВА Ганна Іванівна.

За результатами навчання та складеного комплексного державного кваліфікаційного екзамену студентів дипломи з відзнакою отримують Дука Марія та Солодкова Оксана.

Під час складання державного кваліфікаційного екзамену студенти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності. Бажаємо випускникам вдало використовувати отримані під час навчання в ТДАТУ свої знання!

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика