Формування професійних навичок здобувачів вищої освіти практично неможливо без їх обізнаності в сфері сучасних новацій, використання яких дозволяє автоматизувати та роботизувати здійснення та контроль технологічних операцій в сфері сільськогосподарського виробництва.

З цією метою 31. 03. 2021 р в аудиторії 8.310 проводилась зведена кураторська година з тематичним медіа-оглядом на тему «IT-технології в сільському господарстві» за участю здобувачів вищої освіти академічних груп 11 МБГМ (куратор – к. т. н., доцент кафедри ОПХВ – Вадим Олексієнко; 31 ГМ (куратор – асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов); 12 ГМ група (куратор – к. т. н., доцент кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика – Віра Тарасенко та співробітника наукової бібліотеки ТДАТУ, завідуючої відділом обслуговування користувачів Світлани Голодової.

В представленому огляді з візуальним супроводом доповіді Світлана Олександрівна розповіла здобувачам вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» про впровадження роботизації для здійснення прибирання гною тварин, вирощування овочів, вівчарства, здійснення обвалювання м’яса з туш різних видів худоби. Також до уваги присутніх було представлено опис принципу роботи автономного комплексу з вирощування томатів в умовах недостатньої кількості вологи та плавучої агроферми Медуза.

Слід зазначити, що для того, щоб впроваджувати IT-технології в сільському господарстві необхідно забезпечити академічну доброчесність та високу якість знань здобувачів вищої освіти в процесі отримання знань та формування професійних компетенцій при навчанні за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Професорсько-викладацький склад кафедри ОПХВ та присутні на медіа-огляді здобувачі вищої освіти вдячні Світлані Голодовій за цікаву доповідь та сподіваються на подальшу плідну співпрацю.

Олександр Ковальов

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика