В ході співпраці між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та товариством з обмеженою відповідальністю «ВРМ-АГРО» була проведена науково-дослідна робота на тему: «Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини».

Проблема очищення воскової сировини в промислових масштабах є актуальною, т.я. до теперішнього часу не вдалося отримати бджолиний віск на основі хімічного синтезу.

В ході наукової діяльності керівником науково-дослідної роботи д.т.н., професором Самойчуком К.О., д.т.н., професором Ялпачиком В.Ф. та к.т.н., доцентом Петриченком С.В. були проведені експериментальні дослідження метою яких було саме підвищення ефективності очищення воскової сировини в умовах ТОВ «ВРМ-АГРО».

В ході проведених досліджень:

  • проаналізовані існуючі методи промислового очищення воскової сировини;
  • визначені закономірності, що підвищують якість технологічного процесу;
  • проведені експериментальні дослідження з метою визначення оптимального способу очищення від механічних домішок;
  • розроблена схема технологічного процесу;
  • розроблена конструкція кристалізатора для очищення воскової сировини;
  • розроблені рекомендації щодо параметрів та режимів роботи кристалізатора для очищення воскової сировини.

В результаті науково-дослідної діяльності науковцями кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика була розроблена схема технологічного процесу очищення воску, конструкція кристалізатора та режимні параметри для підвищення ефективності очищення воску в ТОВ «ВРМ-АГРО».

Звіт з науково-дослідної роботи на тему: “Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини”

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика