СОЦІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

42-1  

Дата створення: 08.09.2021 р.

 

Керівник: магістр соціології, к.пед.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук ТАРАНЕНКО Г.Г.

 

Склад лабораторії:

 • МИХАЙЛОВ В.В. – к.іст.н., ст.викладач, в.о.завідувача кафедри суспільно-гуманітарних наук;
 • ІСАКОВА О.І. – к.філос.н., доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук;
 • ЄРЕМЕНКО Л.В. – к.психол.н., ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук;

Метою діяльності лабораторії є: 

 • забезпечення поєднання академічної науки та практики;
 • консультативна допомога в підготовці, організації та проведенні соціологічних досліджень;
 • соціологічний супровід впроваджуваної в університеті діяльності щодо моніторингу якості освітнього процесу;
 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств.
Без названия (1)

Основні напрямки діяльності:

 • розробка методології, соціологічного інструментарію та обробки даних соціологічних досліджень, впровадження їх у соціальну практику;
 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів ТДАТУ імені Дмитра Моторного науково обґрунтованою соціологічною інформацією;
 • забезпечення системи соціологічного супроводу діяльності у  сфері моніторингу якості освітніх послуг, що проводиться в університеті;
 • вивчення громадської думки науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ТДАТУ імені Дмитра Моторного;
 • вивчення громадської думки щодо актуальних питань регіону;
 • здійснення моніторингових досліджень проблем студентської молоді ТДАТУ, що сприятимуть ухваленню ефективних управлінських рішень в університеті та оптимізації навчального процесу;
 • залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт, зокрема через отримання ними практичних навичок щодо збору, обробки, аналізу й узагальнення соціологічної інформації, написання звітів та  наукових робіт різного рівня;
 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств;
 • проведення соціологічних досліджень на рівні ТДАТУ, міста, регіону, області та оприлюднення їх результатів;
 • надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг у межах компетенції й повноважень лабораторії.