Гавриленко Євген Андрійович

Посада: Доцент кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша»

Базова вища освіта: 1984 року закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
В 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри прикладної геометрії і інформаційних технологій проектування № диплома 02 ДЦ № 011586

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2004 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТА та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка № диплома ДК №024792

Email: yevhen.havrylenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів
  • варіативне дискретне геометричне моделювання кривих ліній та поверхонь із заданою динамікою зміни диференціально-геометричних характеристик

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1987 р. на посаді асистента, а з 2005 – на посаді доцента кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В. М. Найдиша».
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Гавриленко Є.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Kholodniak Yu. Design of Functional Surfaces in CAD System of SolidWorks via Specialized Software / Yu. Kholodniak, Ye. Havrylenko, I. Pykhtieieva, V. Shcherbyna // Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P. 63-74.

Гавриленко Є.А. Розробка алгоритму моделювання лінійних елементів каркасів поверхонь технічних виробів / Є.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали форуму, 25-26 червня 2019 р. / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.

Холодняк Ю.В. Метод моделювання поверхонь складних технічних виробів // Ю.В. Холодняк, Є.А. Гавриленко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали форуму, 25-26 червня 2019 р. / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.

Холодняк Ю. В. Технологія моделювання поверхонь складних технічних виробів за заданими умовами / Ю.В. Холодняк, Є.А. Гавриленко, О.В. Івженко, А.В. Найдиш // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 257-263.

Гавриленко Е.А. Моделирование элементов каркаса поверхностей, заданных массивом точек / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, В.О. Пахаренко, А.М. Подкоритов // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 13. – С. 37-41.

Гавриленко Е.А. Определение области возможного расположения пространственной кривой с заданными характеристиками / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, И.Г. Балюба, В.А. Пахаренко // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 14. – С. 72-78.

Гавриленко Е.А. Формирование кривых линий с заданным характером изменения геометрических характеристик / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: тези доповідей 21 Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання» / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – С. 9.

Холодняк Ю.В. Моделирование плоских обводов на основе базисних треугольников / Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: тези доповідей 21 Міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – С. 9.

Гавриленко Е.А. Моделирование дискретно представленной кривой на основе пространственных угловых параметров / Е.А. Гавриленко, А.В. Найдыш, Ю.В. Холодняк, В.А. Пахаренко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – К., 2019. – Вип. 95. – С. 67-72.

Барановський Д.В. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерного моделювання функціональних поверхонь виробів аварійно-рятувальної техніки / Д.В. Барановський, Є.А. Гавриленко // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 203-204.

Havrylenko Y. Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy / Y. Havrylenko, Y. Kholodniak, O. Vershkov, A. Naidysh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, Iss. 4(91). – P. 76-82.

Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2018. – № 3(66), Т.2. – С. 125-129.

Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // Матеріали XIX міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є: збірка матеріалів конференції / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2018. – С. 105.

Гавриленко Е. А. Формирование ДПК на участках, содержащих особые точки / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. 12. – С. 53-57.

Холодняк Ю. В. Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами / Ю.В. Холодняк, Е.А. Гавриленко, А.В. Дубинина // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. 11. – С. 165-169.

Барановський Д.В. Розробка програмного забезпечення для моделювання поверхонь технічних виробів / Д.В. Барановський, Є.А. Гавриленко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: збірник тез доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 48.

В'юник А. В. Спеціалізований програмний модуль визначення норм часу виконання аварійно-рятувальних робіт / А. В. В'юник, А. О. Бзденежних, Є. А. Гавриленко // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 216-217.

Гавриленко Є. А. Технологія формоутворення елементів каркасу динамічної поверхні в системі SolidWorks / Є. А. Гавриленко, І. В. Пихтєєва // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. – С. 29-31.

Гавриленко Є. А. Програмний модуль для проектування складних кінематичних поверхонь / Є. А. Гавриленко // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 27-29.

Гавриленко Є. А. Динамічна генерація програмного коду для рішення нелінійного рівняння методом хорд при математичному моделюванні надзвичайних ситуацій/ В. А. Краченко, Є. А. Гавриленко / Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: [в 2 ч.]. Ч. 2. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 38-39.

Гавриленко Е. А. Дискретное моделирование одномерного пространственного обвода на основе области возможного расположения кривых с заданными геометрическими характеристиками / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдыш // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2017. – № 3(62). – С. 264-268.

Холодняк Ю. В. Моделирование одномерных обводов по заданным условиям / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, А. В. Дубинина // Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. 9. – С. 162-166.

Гавриленко Е. А. Область возможного расположения пространственного одновременного обвода / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. 8. – С. 60-64.

Кравченко В. А. Динамічна генерація коду на мові програмування С# на прикладі рішення нелінійного рівняння методом хорд / В. А. Кравченко, Є. А. Гавриленко // Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування». – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 32-36.

Нестеренко Є. В. Моделювання поверхні, що направляє робоче середовище, у системі Solid Works / Є. В. Нестеренко, Є. А. Гавриленко // Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування». – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 53-58.

Гавриленко Є. А. Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой / Є. А. Гавриленко // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6. – С. 38-42.

Ковалевська Ю. О. Геометричне моделювання орнітологічної обстановки півдня України / Ю. О. Ковалевська, Є. А. Гавриленко // Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» (1-го березня 2016 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 22-23.

Гавриленко Є. А. Дискретное геометрическое моделирование методом пространственных угловых параметров / Є. А. Гавриленко // Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» (1-го березня 2016 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 20-21.

Холодняк Ю. В. Решение позиционных задач методами вариативного дискретного моделирования / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов, машин: науч. журнал / ОмскийГТУ. - Омск, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 121-124.

Гавриленко Е. А. Моделирование кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш, Ю. В. Холодняк, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов и машин / Омский ГТУ. – Омск, 2016. – № 1, Т. 4. – С. 133-137.

Гавриленко Е. А. Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. А. Пахаренко // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university : наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. - Херсон, 2016. - № 3(58). – С. 492-496.

Гавриленко Е. А. Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш, Ю. В. Холодняк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. Под общ. ред. д.т.н., проф. В.И. Большакова. – Днепр, 2016. – Вып. 94. – С. 24-29. – (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении)

Гавриленко Е. А. Информационная технология проектирования и изготовления рабочих колес турбокомпрессора / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, Ю. А. Дмитриев // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 2. – С. 52-62.

Гавриленко Е. А. Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ ред. В. Т. Діордієв. - Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 1. – С. 230-235.

Хохотва Ю. А. Інформаційна технологія моделювання дискретно представленої поверхні з використанням API КОМПАСу // Ю. А. Хохотва, Є. А. Гавриленко, А. В. Найдиш, А. А. Волошина // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 53-54.

Бобровник Р. В. Формування В-сплайнової кривої в системі SolidWorks /Р. В. Бобровник, Є. А. Гавриленко // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів /Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2015. – C.9-15.

Гавриленко Є. А. Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой / Є. А. Гавриленко // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6. – С. 38-42.

Дубініна О. В. Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам / О. В. Дубініна, Є. А. Гавриленко, О. Г. Караєв // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. 5. – С. 42-46.

Гавриленко Е. А. Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами / Е. А. Гавриленко // Вісник Херсонського національного технічного університету / ХНТУ. – Херсон, 2015. – Вип. 3 (54). – С. 555-559.

Гавриленко Е. А. Формирование дискретного сетчатого каркаса динамических поверхностей / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Дубинина, С. О. Барышевский // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції (02-05.06.2015р.) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – С. 44-48.

Гавриленко Е. А. Разработка технологии формообразования и обработки динамических поверхностей / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. В. Кучеренко, А. А. Бездитный // Наукові нотатки: зб. наук. праць / Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – Вип. 48. – С. 54-58.

Gavrilenko E. A. Variative modelling of one-dimensional contours according to the given conditions / E. A. Gavrilenko, Y. V. Kholodnyak // Knowledge is power, power is knowledge : the international multidisciplinary congress (Vienna, Austria, 27 июля 2015 г.) / International Scientific Association "Science & Genesis". – Prague, 2015. – С. 267-271.

Gavrilenko E. A. Discretely geometrical modelling of one-dimensional contours with a regular change of differential-geometric characteristics [Электронный ресурс] / E. A. Gavrilenko, Y. V. Kholodnyak // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics) (11-13 Nov. 2014). – Omsk , 2014. – P. 1-5. Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/7005654/

Гавриленко Е. А. Дискретное геометрическое моделирование пространственных одномерных обводов по заданным условиям / Е. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов и машин / Омский ГТУ. – № 1. – Омск, 2014. – С. 150-152.

Гавриленко Е. А. Точность дискретной интерполяции плоских дискретно представленных кривых / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 58. – С. 23-28.

Гавриленко Е. А. Визначення області розташування точки перегину при моделюванні обводу другого порядку гладкості / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. І. Межуєв // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university : наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2014. – № 3(50). – С. 16-21.

Гавриленко Е. А. Формирование геометрической модели рабочего колеса турбокомпрессора / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Вип. 14, т. 2. – Мелітополь, 2014. – С. 48-53.

Бумага А. И. Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона / А. И. Бумага, А. В. Найдыш, Е. А. Гавриленко // Вісник Херсонського національного технічного університету / ХНТУ. – Херсон, 2014. – Вип. 3 (50). – С. 567-570.

Гавриленко Є. А. Формування просторової ДПК на основі прилягаючих кіл / Е. А. Гавриленко // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2014. – Вип. 3. – С. 39-42.

Гавриленко Є. А. Комп’ютерне моделювання поверхні з підвищеними динамічними якостями / Є. А. Гавриленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Математика. Геометрія. Інформатика. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – Т.1. – С. 45-48.

Gavrilenko E. A. Determine of geometrical characteristics ranges of the discretely presented curve with law of curvature change / E. A. Gavrilenko, V. V. Gnatushenko, Yu. V. Kholodnyak // Системні технології: регіон. межвуз. зб. наук. пр. / НМетАУ. - Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 1(84). – С. 156-161.

Гавриленко Є. А. Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал / ЛНТУ. – Вип. 13. – Луцьк, 2013. – С. 4-9.

Холодняк Ю. В. Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої / Ю. В. Холодняк, Є. А. Гавриленко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий науково-технічний збірник / КНУБА. – Вип. 91. – Київ, 2013. – С. 292-297.

Холодняк Ю.В. Расчет и моделирование сложных геометрических поверхностей / Ю. В. Холодняк, Є. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев // Молодежь и наука: модернизация и инновационное развитие страны: материалы международной научно-практической конференции, (5-8 июня 2013 г., Пенза) / Пенз. гос. технол. универ. – Пенза, 2013. – С. 37-39

Гавриленко Е. А. Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов на основе пространственных угловых параметров / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдиш // Технические науки - от теории к практике: тезисы XХVII Междунар. науч.-практ. конф. ... (30 октября 2013 г., г. Новосибирск) / НП «СибАК». – Новосибирск, 2013, № 26. – С. 8-13.

Гавриленко Е. А. Вариативное дискретное геометрическое моделирование на основе пространственных угловых параметров дискретно представленной кривой второго порядка гладкости / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий науково-технічний збірник / КНУБА. – Вип. 91. – Київ, 2013. – С. 69-75.

Гавриленко Є. А. Задача формування локальних геометричних характеристик у вузлах дискретно представленої поверхні / Є. А. Гавриленко, В. А. Дідур // Прикл. геом.та інж. графіка / Праці ТДАТУ – Вип.4, т.55. – Мелітополь, 2013. – С. 56-61.

Гавриленко Є. А. Дискретне моделювання одновимірних просторових обводів першого порядку гладкості / Є. А. Гавриленко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 56. – Мелітополь, 2013. – С. 28-32.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В. М. Найдиша» Таврійського державного агротехнологічного університету
Член спеціалізованої вченої ради 18.053.02