Холодняк Юлія Володимирівна

Посада: Старший викладач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша»

Базова вища освіта: 2011 року закінчила з відзнакою Таврійський державний агротехнологічний університет
факультет інженерії та комп’ютерних технологій
спеціальність «Інформаційні технології проектування»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2016 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді МДПУ та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка № диплома ДК №037464

Email: yuliya.kholodnyak@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • геометричне моделювання кривих ліній із заданими властивостями
  • інформаційні технології для розв’язання інженерних задач

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2011 р. на посаді асистента, а з 2016 - на посаді старшого викладача кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша».
Види і результати професійної діяльності к.т.н., ст. викл. Холодняк Ю.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Kholodniak Yu. Design of Functional Surfaces in CAD System of SolidWorks via Specialized Software / Yu. Kholodniak, Ye. Havrylenko, I. Pykhtieieva, V. Shcherbyna // Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P. 63-74.

Гавриленко Є.А. Розробка алгоритму моделювання лінійних елементів каркасів поверхонь технічних виробів / Є.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали форуму, 25-26 червня 2019 р. / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.

Холодняк Ю.В. Метод моделювання поверхонь складних технічних виробів // Ю.В. Холодняк, Є.А. Гавриленко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали форуму, 25-26 червня 2019 р. / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.

Холодняк Ю. В. Технологія моделювання поверхонь складних технічних виробів за заданими умовами / Ю.В. Холодняк, Є.А. Гавриленко, О.В. Івженко, А.В. Найдиш // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 257-263.

Гавриленко Е.А. Моделирование элементов каркаса поверхностей, заданных массивом точек / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, В.О. Пахаренко, А.М. Подкоритов // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 13. – С. 37-41.

Гавриленко Е.А. Определение области возможного расположения пространственной кривой с заданными характеристиками / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, И.Г. Балюба, В.А. Пахаренко // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 14. – С. 72-78.

Гавриленко Е.А. Формирование кривых линий с заданным характером изменения геометрических характеристик / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: тези доповідей 21 Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання» / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – С. 9.

Холодняк Ю.В. Моделирование плоских обводов на основе базисних треугольников / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: тези доповідей 21 Міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – С. 9.

Гавриленко Е.А. Моделирование дискретно представленной кривой на основе пространственных угловых параметров / Е.А. Гавриленко, А.В. Найдыш, Ю.В. Холодняк, В.А. Пахаренко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – К., 2019. – Вип. 95. – С. 67-72.

Скорлупін О.В. Методика корекції освітлення зображень при попередньому аналізі наслідків надзвичайних ситуацій / О.В. Скорлупін, В.О. Карпов, Ю.В. Холодняк // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 108-109.

Havrylenko Y. Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy Y. Havrylenko, Y. Kholodniak, O. Vershkov, A. Naidysh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, Iss. 4(91). – P. 76-82.

Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2018. – № 3(66), Т.2. – С. 125-129.

Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // Матеріали XIX міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є: збірка матеріалів конференції / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2018. – С. 105.

Гавриленко Е. А. Формирование ДПК на участках, содержащих особые точки / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. 12. – С. 53-57.

Холодняк Ю. В. Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами / Ю.В. Холодняк, Е.А. Гавриленко, А.В. Дубинина // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. 11. – С. 165-169.

Видренко О. О. Спеціалізований програмний модуль визначення норм часу виконання аварійно-рятувальних робіт / О. О. Видренко, В. В. Іванова, Ю. В. Холодняк // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 212-213.

Безденежних А.О. Аналіз способів моделювання об’єктів складної форми інструментами 3ds Max / А.О. Безденежних, Ю.В. Холодняк // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: збірник тез доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 12.

Гавриленко Е. А. Дискретное моделирование одномерного пространственного обвода на основе области возможного расположения кривых с заданными геометрическими характеристиками / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдыш // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2017. – № 3(62). – С. 264-268.

Холодняк Ю. В. Моделирование одномерных обводов по заданным условиям / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, А. В. Дубинина // Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017.– Вип. 9. – С. 162-166.

Гавриленко Е. А. Область возможного расположения пространственного одновременного обвода / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. 8. – С. 60-64.

Щербина В. М. Роль комп'ютерної графіки в підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів / В. М. Щербина, Ю. В. Холодняк // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. – С. 191-193.

Холодняк Ю. В. Комп'ютерне моделювання складеної кривої дугами кіл / Ю. В. Холодняк // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. – С. 177-179.

Сіренко А. А. Використання енергозберігаючих технологій при розробці екологічного будинку у програмному пакеті ARCHICAD / А. А. Сіренко, Ю. В. Холодняк // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: [в 2 ч.]. Ч. 1. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 322-323

Чернов О. М. Формування одномірних обводів з монотонною зміною кривини в системі Solid Works / О. М. Чернов, Ю. В. Холодняк // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 108-111.

Сіренко А. А. Розробка екологічного будинку у програмному пакеті АrchiCAD із застосуванням енергозберігаючих технологій в будівництві / А. А. Сіренко, О. О. Дельнецький, Д. В. Міцковський, Ю. В. Холодняк, Ю.О. Дмітрієв // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 70-75.

Холодняк Ю. В. Решение позиционных задач методами вариативного дискретного моделирования / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов, машин: науч. журнал / ОмГТУ. – Омск, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 121-124.

Дубініна О. В. Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини / О. В. Дубініна, Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. 7. – С. 52-56.

Гавриленко Е. А. Моделирование кривой постоянного хода с монотонным изменением радиусов соприкасающихся окружностей и сфер / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш, Ю. В. Холодняк, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов и машин / Омский ГТУ. – Омск, 2016. – № 1, Т. 4. – С. 133-137.

Гавриленко Е. А. Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. А. Пахаренко // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university : наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2016. – № 3(58). – С. 492-496.

Гавриленко Е. А. Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш, Ю. В. Холодняк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры Под общ. ред. д.т.н., проф. В.И. Большакова. – Днепр, 2016. - Вып. 94. – С. 24-29. - (Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении).

Гавриленко Е. А. Информационная технология проектирования и изготовления рабочих колес турбокомпрессора / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, Ю. А. Дмитриев // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 2. – С. 52-62.

Дубініна О. В. Формоутворення сплайнових кривих на основі методу базисних трикутників / О. В. Дубініна, Ю. В. Холодняк // Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 21-22.

Холодняк Ю. В. Моделирование обводов с закономерным изменением кривизны на основе базисных треугольников / Ю. В. Холодняк // Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» (1-го березня 2016 року) /Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 27-28.

Гавриленко Е. А. Вариативное моделирование кривых с закономерным изменением дифференциально-геометрических характеристик / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ ред. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 1. – С. 230-235.

Гавриленко Е. А. Формирование дискретного сетчатого каркаса динамических поверхностей / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Дубинина, С. О. Барышевский // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції (02-05.06.2015р.) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – С. 44-48.

Дубініна О. В. Розробка програмного забезпечення для моделювання одновимірних обводів по заданих умовах / О. В. Дубініна, А. В. Найдиш, Ю. В. Холодняк, С. Балинська // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 24-25.

Пономаренко О. В. Комп’ютерне моделювання складової кривої дугами кіл / О. В. Пономаренко, Ю. В. Холодняк // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2015. – C. 115-119.

Гавриленко Е. А. Разработка технологии формообразования и обработки динамических поверхностей / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. В. Кучеренко, А. А. Бездитный // Наукові нотатки: зб. наук. праць / Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – Вип. 48. – С. 54-58.

Gavrilenko E. A. Variative modelling of one-dimensional contours according to the given conditions / E. A. Gavrilenko, Y. V. Kholodnyak // Knowledge is power, power is knowledge : the international multidisciplinary congress (Vienna, Austria, 27 июля 2015 г.) / International Scientific Association "Science & Genesis". – Prague, 2015. – С. 267-271.

Gavrilenko E. A. Discretely geometrical modelling of one-dimensional contours with a regular change of differential-geometric characteristics [Электронный ресурс] / E. A. Gavrilenko, Y. V. Kholodnyak // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics) (11-13 Nov. 2014). – Omsk, 2014. – P. 1-5. Режим доступу http://ieeexplore.ieee.org/document/7005654/?reload=true&arnumber=7005654

Холодняк Ю. В. Формирование одномерных обводов с закономерным изменением кривизны / Ю. В. Холодняк, Ю. А. Дмитриев // Динамика систем, механизмов и машин / Омский ГТУ. – Омск, 2014. – № 3. – С. 241-243.

Гавриленко Е. А. Точность дискретной интерполяции плоских дискретно представленных кривых / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 58. – С. 23-28.

Гавриленко Е. А. Визначення області розташування точки перегину при моделюванні обводу другого порядку гладкості / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, В. І. Межуєв // Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national technical university : наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2014. – № 3(50). – С. 16-21.

Гавриленко Е. А. Формирование геометрической модели рабочего колеса турбокомпрессора / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Вип. 14, т. 2. – Мелітополь, 2014. – С. 48-53.

Холодняк Ю. В. Геометрическое моделирование функциональной дискретно представленной поверхности по заданным условиям / Ю. В. Холодняк, В. А. Лебедев // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2014. – Вип. 2. – С. 154-158.

Холодняк Ю. В. Конструювання плоских обводів у системі SOLID WORKS / Ю. В. Холодняк // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: наук.-метод. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь, 2014. – Т. 1. –С. 244-247. – (Математика. Геометрія. Інформатика).

Холодняк Ю. В. Моделирование дискретно представленных кривых с монотонным изменением кривизны / Ю. В. Холодняк, А. В. Найдыш // Технические науки - от теории к практике: тезисы XХVII Междунар. науч.-практ. конф. ... (30 октября 2013 г., г. Новосибирск) / НП «СибАК». – Новосибирск, 2013. – № 26. – С. 13-18.

Гавриленко Е. А. Формирование плоских дискретно представленных кривых по заданным условиям / Е. А. Гавриленко, А. В. Найдыш, Ю. В. Холодняк // Научные итоги: достижения, проекты, гипотезы: сб. науч. докладов XVIII-ой ... науч.-практ. конф., (28 ноября, 2013 г., Минеральные Воды) / СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова. – Минеральные Воды, 2013. – № 18. – С.139-142.

Gavrilenko E. A. Determine of geometrical characteristics ranges of the discretely presented curve with law of curvature change / E. A. Gavrilenko, V.V. Gnatushenko, Yu.V. Kholodnyak // Системні технології: регіон. межвуз. зб. наук. пр. / НМетАУ. - Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 1(84). – С.156-161.

Гавриленко Є. А. Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. / Луцький НТУ. – Луцьк, 2013. – № 13. – С.4-9.

Холодняк Ю. В. Расчет и моделирование сложных геометрических поверхностей / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, Ю. А. Дмитриев // Молодежь и Наука: модернизация и инновационное развитие страны: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. (5-8 июня 2013 г., Пенза) / ПенГТУ. – Пенза, 2013. – С. 37-39.

Холодняк Ю. В. Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої / Ю. В. Холодняк, Є. А. Гавриленко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – К., 2013. – Вип. 91. – С.292-296.

Холодняк Ю. В. Формування ділянки дискретно представленої кривої із монотонною зміною кривини / Ю. В. Холодняк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 57. – С.211-216.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В. М. Найдиша» Таврійського державного агротехнологічного університету
Член Ради молодих вчених та студентів ТДАТУ