Мацулевич Олександр Євгенович

Посада: Завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша»

Базова вища освіта: 1992 року закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут
факультет транспортного машинобудування
спеціальність «Інженер-механік»
2014 року закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки
факультет комп’ютерних наук
спеціальність «Інженер-програміст»

Вчене звання: Доцент
У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри прикладної геометрії та інформаційних технологій проектування № атестата 02 ДЦ № 014590

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2003 році захистив дисертацію у спеціалізований вченій раді ТДАТА та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук. Спеціальність 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка № диплома ДК № 020235

Email: oleksandr.matsulevych@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Моделювання явищ та процесів на основі критеріїв наближення
  • Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній в полярній системі координат
  • Автоматизація процесів технічної підготовки виробництва виробів складної геометричної форми

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1996 р. на посаді асистента, з 2005 – на посаді доцента, а з 2013 року – на посаді завідувача кафедри «Інформаційні технології проектування ім В.М. Найдиша».
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Мацулевича О.Є.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Мацулевич О.Є. «Наконечник іригатора» Патент України № 131370
МПК А 61С 17/028 / М.І. Стручаєв, В.О. Петров, О.Є. Мацулевич, Ю.О. Постол, А.О.
Кашкарьов.- № u201807990
заявл. 18.07.2018
опубл. 10.01.2019, бюл. №1.

Мацулевич О.Є. Визначення коефіцієнтів матриці зворотного перетворення на площині по заданим двом парам точок відповідності / О.Є. Мацулевич // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали форуму, 25-26 червня 2019 р. / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.

Мацулевич О.Є. Розв’язання задач аналізу тренд-сезонних часових рядів / О.Є. Мацулевич, О.Г. Зінов’єва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 264-270.

Щербина В.М. Спосіб побудови дотичних у вузлах спиралеподібних дискретно представлених кривих із використанням спеціальної функції / В.М. Щербина, О.Є.Мацулевич, С.М. Коломієць // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 278-287.

Мацулевич О.Є. Геометричне моделювання складних тривимірних поверхонь із застосуванням матричного рівняння еліптичного повороту / О.Є.Мацулевич, В.М. Щербина, С.М. Коломієць // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 294-300.

Мацулевич Ю.О. Використання екологічних систем альтернативного енергозабезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Ю.О. Мацулевич, О.Є. Мацулевич // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 167-169.

Терещенко В.В. Алгоритм комп’ютерного моделювання елементів декоративного покриття поверхні з регулюванням мінімального відхилення від оптимального значення / В.В. Терещенко, А.В. В’юник, О.Є. Мацулевич // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 232-234.

Мацулевич О.Є. Автоматизація процесу геометричного моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів / О.Є. Мацулевич, В.М. Щербина, С.В. Залевський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 8, т. 1. – C. 55-68.

Скорлупін О. В. Автоматизована система проектування різального інструменту для свердлення циліндричних отворів при виконанні аварійно-рятувальних робіт / О. В. Скорлупін, А. М. Міхеєнко, О. Є. Мацулевич // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 243-244.

Ніконенко О.В. Алгоритм створення анімації роботи механізмів та машин / О. В. Ніконенко, О. Є. Мацулевич // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: збірник тез доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 9.

Ніконенко О.В. Методика створення імітації роботи промислових технічних виробів та систем / О. В. Ніконенко, О. Є. Мацулевич // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: збірник тез доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 32.

Оленич Д.І. Побудова тривимірної моделі головного корпусу Таврійського державного агротехнологічного університету / Д.І. Оленич, А.О. Вєдєнєва, О.Є. Мацулевич // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: збірник тез доповідей. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 40.

Мацулевич О. Є. Інформаційна система тестування навичок водіїв тракторів на основі розрахунку безпомилкового виконання / О. Є. Мацулевич, Ю. О. Сіциліцин // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 148-149.

Мацулевич О. Є. Геометричне моделювання параметрів різальних інструментів для токарної обробки деталей при вивченні дисципліни інформаційні технології у виробництві / О. Є. Мацулевич // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 102-104.

Мацулевич О. Є. Застосування автоматизованої системи розрахунку циліндричних зубчастих передач при виконанні лабораторних робіт / О. Є. Мацулевич, А. П. Чаплинский // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 104-106.

Мацулевич О. Є. Використання пакету прикладних програм Net Cracker / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 107-108.

Мацулевич О. Є. Інформаційна система розрахунку технологічних карт вирощування просапних культур / О. Є. Мацулевич, Д. В. Лубко / Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 88-89.

Мацулевич О. Є. Аналіз стану охорони авторських прав в Україні в рамках беззупинного руху до світового економічного простору / О. Є. Мацулевич, О. О. Вершков / Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 23-25.

Мацулевич О. Є. Застосування мурашиного алгоритму для оптимізації роботи виробничих ділянок підприємств з виробництва пожежнотехнічної техніки / О. Є. Мацулевич, Д. О. Міцковський // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: [в 2 ч.]. Ч. 2. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 49-50.

Мацулевич О. Є. Автоматизація процесу локальної інтерполяції точкового ряду із заданими вузловими дотичними на основі адаптивної схеми згущення / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина, В. В. Спірінцев // Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 118-125.

Мацулевич О. Є. Коригування косого зсуву багатоспектральних фотограмметричних зображень / О. Є. Мацулевич, Д. М. Свинаренко // Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 101-107.

Мацулевич О. Є. Метод подання апроксимуючої функції / О. Є. Мацулевич, І. В. Пихтєєва, В. М. Щербина Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 88-94.

Мацулевич О. Є. Геометричне моделювання кулачків зубозаточувальних верстатів у CAD – системі UNIGRАPHICS / О. Є. Мацулевич // Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 36-44.

Мацулевич О. Є. Спрощений алгоритм просторового хешування для задач молекулярної динаміки / О. Є. Мацулевич, О. Ю. Ніцин, А. О. Дашкевич, О. В. Охотська // Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т. 1. – С. 287-291.

Мацулевич О. Є. Модель оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів ля захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів / О. Є. Мацулевич, О. М. Соболь / Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т. 1. – С. 265-268.

Мацулевич О. Є. Застосування семантичної сітки для аналізу процесу виникнення та ліквідації ливарних дефектів / О. Є. Мацулевич, Д. О. Полулях // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 94-101.

Мацулевич О. Є. Методика визначення причин виникнення дефектів виливків із залізовуглеродістих сплавів та визначення способів їх ліквідації / О. Є. Мацулевич, Д. О. Полулях // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 102-108.

Мацулевич О. Є. Комп’ютерне проектування технологічного оснащення виготовлення ливарних форм / О. Є. Мацулевич, С. С. Василевський // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 25-30.

Мацулевич О. Є. Розробка інформаційної системи геометричного моделювання параметрів різальних інструментів для токарної обробки деталей / О. Є. Мацулевич // Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем» / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 75-76.

Мацулевич О. Є. Функції та принципи тестового контролю знань студентів. Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина // Збірник праць Міжнародної науково - методичної конференції. – Мелітополь, ТДАТУ 2014. – С. 63-67.

Мацулевич О. Є. Спосіб дискретної інтерполяції спіралеподібних ДПК у полярній системі координат з врахуванням внутрішньої геометрії / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина // Прикл. геом.та інж. графіка / Праці ТДАТУ. – Вип.4, т.58. –Мелітополь 2014. – С. 139-142.

Мацулевич О. Є. Оцінка точності моделювання сіткою Чебишева поверхні, заданої упорядкованим каркасом точок / О. Є. Мацулевич, С. В. Залевський, П. Л. Литвиненко // Прикл. геом.та інж. графіка / Праці ТДАТУ. – Вип.4, т.58.–Мелітополь 2014. – С. 71-74.

Мацулевич О. Є. Методи підвищення інформаційних показників багатоспектральних зображень на основі ортогоналізації даних / О. Є. Мацулевич, В. М. Корчинський, Д. М. Свинаренко // Прикл. геом.та інж. графіка / Праці ТДАТУ. – Вип.4, т.58.– Мелітополь 2014. – С. 153-158.

Шевченко Ю. О. Технологічна підготовка виробництва корпусних деталей в системі Unigraphics / Ю. О. Шевченко, О. Є. Мацулевич // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 116-127.

Федорак Ю. О. Комп’ютерне моделювання функціональних поверхонь зубозаточувальних верстатів / Ю. О. Федорак, О. Є. Мацулевич // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 97-103.

Федорак Ю. О. Функціональна модель процесу створення автоматизованої системи проектування геометричної форми поверхонь зубозаточувальних верстатів / Ю. О. Федорак, О. Є. Мацулевич // Інформаційні технології проектування: зб. наук. праць магістрантів та студентів. – Мелітополь:ТДАТУ, 2013. – С. 87-97.

Щербина В. М. Побудова анімації роботи кривошипно-шатунного механізму в системі КОМПАС / В. М. Щербина, О. Є. Мацулевич // Сучасні проблеми геометричного моделювання: зб. праць ХV Міжнародної науково - практичної конференції. – Мелітополь, ТДАТУ, 2013.

Щербина В. М. Основи самостійної підготовки студентів до лабораторних занять з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» / В. М. Щербина, О. Є. Мацулевич // Сучасні проблеми геометричного моделювання: зб. праць ХV Міжнародної науково - практичної конференції. – Мелітополь, ТДАТУ 2013.

Щербина В. М. Дискретне геометричне моделювання профілю лопатки турбокомпресора двигуна СМД-68 з використанням програмної реалізації / В. М. Щербина, О. Є. Мацулевич, Є. О. Обидєнний / Прикл. геом.та інж. графіка / Праці ТДАТУ. – Вип.4, т.57. – Мелітополь 2013. – С. 249-255.

Мацулевич О. Є. Геометричне моделювання профілю функціональних поверхонь кулачкових заточувальних пристроїв / О. Є. Мацулевич, В. О. Мунтян // Прикл. геом..та інж. графіка / Праці ТДАТУ. – Вип.4, т.55. – Мелітополь 2013. – С. 302-308.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В. М. Найдиша» Таврійського державного агротехнологічного університету
Управлінська діяльність – завідувач кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В. М. Найдиша».