image001Кафедра бере свій початок у 1932 році від заснування заводу-ВТУЗу. Тоді викладачі нарисної геометрії і креслення працювали у складі кафедри » Деталі машин і креслення». Серед перших викладачів кафедри: професор А.Є. Путов, інженер П.П. Ремпель, декан Г.П. Ігнатьєв (1933 р.), інженер-залізничник І. Н. Кудряшов (1937р.), випускник ВТУЗу О.С. Юшковський (1938 р.). З перших днів Великої Вітчизняної війни всі вони пішли на фронт. Після повернення із евакуації до Ашхабаду наприкінці війни інститут відновив свою діяльність. На кафедру повернулись І. Н. Кудряшов, який з моменту створення окремої кафедри (1945 р.) очолював її до самої смерті (1965 р.); О.С. Юшковський; прийшли на кафедру викладачі фронтовики: А.І. Сухіно-Фоменко, В.К. Шапошніков та ін.

Починаючи з 1959 р. на кафедрі відчувається приплив здібної обдарованої молоді, випускників інституту: Рябенко О.М. (1959 р.), Корженко А.В. (1960 р.), Найдиш В.М. (1962 р.).

Навесні 1963 р. з м. Харків приїхав доцент Юдицький Меєр Моісейович, висококваліфікований методист талановитий дослідник, знаний фахівець з теорії аксонометрії.

image0021

Його приїзд дав міцний поштовх у вдосконаленні методичної роботи кафедри, у розвитку наукових досліджень і підготовці наукових кадрів. З грудня 1965 р. він очолив кафедру. Завдяки ініціативі Юдицького М.М. зросла чисельність кафедри. До колективу влились Казанчан А.К. (1963 р.), Сергеєв Л.В. (1964 р.), Мірошниченко В.І. (1964р.). Дякуючи зусиллям Юдицького М.М. на кафедрі була відкрита аспірантура (першим аспірантом був Найдиш В.М. у 1964 р.). Після закінчення аспірантури МАІ восени 1964 р. на кафедру приїхав працювати Фатюха В.К., який захистив у 1966 р. кандидатську дисертацію.

У 1965-67 рр. помітно пожвавилась наукова робота кафедри. В 1967р. був виданий перший кафедральний збірник наукових праць. Особливо успішним був 1969 рік, коли Найдиш В.М. і Казанчан А.К. захистили кандидатські дисертації, а їхній керівник — Юдицький М. М. — докторську дисертацію. Група викладачів кафедри пройшла наукову підготовку в аспірантурі МАI. Успішно захистили кандидатські дисертації Сергеєв Л.В.(1972 р.), Яхненко В.М.(1973 р.), Івженко О.В.(1978 р.). Під керівництвом Юдицького М.М. велась підготовка наукових кадрів і в аспірантурі кафедри, були захищені наступні дисертації: Вагановим В.О. (1978 р.), Нурмахановим Б.Н. (1978 р.), Балюбою I.Г. (1978 р.).

image0031

З 1977 до 2007 року кафедру очолював Найдиш Володимир Михайлович – доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Віце-президент Української Асоціації з прикладної геометрії.

Активізація наукової роботи кафедри припадає на 1978 р., а також на період 1983-84 рр.: докторську дисертацію захистив Найдиш В.М., кандидатські — його учні: Верещага В.М.(1982р.), Старков С.А.(1984 р.), Караєв О.Г. (1992 р.).

В період 1976-80 рр. кафедра провела велику роботу з удосконалення методики викладання. Активну роботу проводив Мірошниченко В. І. і Сергеєв Л.В. Кафедра вперше веде дві госпдоговiрнi теми по вирішенню важливих народно-господарських задач. Велика увага приділяється впровадженню обчислювальної техніки. За ініціативою доц. Івженко О.В. вперше в інституті було створено два навчальні класи на базі вітчизняних мiкро- ЕОМ БК-0010, які дозволяли відтворювати графічну інформацію. Було організовано вивчення базового програмного забезпечення і складання силами викладачів кафедри iнформацiйних, контрольно-навчальних та контрольних програм, а також програм розв’язування задач, що дозволило активізувати та інтенсифікувати самостійну роботу студентів.

image006

В 1990-95 рр. кафедра, одна з перших у ВУЗі, запровадила модульну структуру дисциплін з рейтинговою формою оцінки знань студентів, яка стимулювала самостійну роботу студентів. Здійснено перехід до викладання дисциплін українською мовою.

За даними результатів огляду-конкурсу кафедрі неодноразово присуджувалося перше місце в інституті за результатами навчально-методичної та наукової роботи. Колектив кафедри нагороджувався туристичними путівками та грошовими преміями.

Щороку викладачі кафедри проводили дві студентські олімпіади з нарисної геометрії, де беруть участь студенти інженерних факультетів.

В 1997 р., за ініціативою Найдиша В.М., вийшов перший випуск наукових праць ТДАТА «Прикладна геометрія та інженерна графіка», як наукового фахового видання, рекомендованого ВАК України. Зараз випущено 58 томів цього випуску. Щороку науковці кафедри публікують статті в спеціалізованих фахових виданнях України.

З 1987 р. наукові дослідження викладачів кафедри зорієнтовані на розвиток нового напрямку — варіативне дискретне геометричне моделювання.

image008             image007

Зараз в цьому напрямку викладачами кафедри захищено 4 докторські (Балюба І.Г. (1995 р.), Верещага В.М. (1996 р.), Найдиш А.В. (1998 р.), Малкіна В.М. (2005 р.)) та 9 кандидатських дисертацій: Брустінов В.М. (1993 р.), Щербина В. М.  (2003 р.), Мацулевич О. Є. (2003 р.), Гавриленко Є. А. ( 2004 р.), Пихтєєва І.В.(2005 р.), Спірінцев В.В (2006 р.).

image009

Дослідження визнано плідними і актуальними на Х Всесвітньому конгресі з прикладної геометрії (м. Київ, 2002 р.). Цей успіх став можливим завдяки плідній співпраці з провідними науково — технічними об’єднаннями аерокосмічної та оборонної галузі, автомобіле- та сільгоспмашинобудування, науково-дослідними інститутами та конструкторськими бюро.

У період з 2002 по 2013 роки згідно з наказом ВАК України на базі кафедри функціонувала спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.01.01 — Прикладна геометрія, інженерна графіка. У березні 2007 р. згідно з рішенням ВАК України змінено статус спецради на докторську.

image010

У 2003 році на базі кафедри відкрито нову спеціальність – «Інформаційні технології проектування».

В 2007 році професора Найдиша В.М. не стало. Рішенням Вченої ради університету кафедрі було присвоєно його ім’я. На протязі року завідувачем кафедри був призначений професор Верещага В.М.

У 2008-2013 рр. завідувачем кафедри була призначена Малкіна В.М., д.т.н., професор, академік академії наук ВО України.

З 2013 року кафедру очолює к.т.н., доцент Мацулевич Олександр Євгенович.