Під час робочого візиту до Таджикистану в рамках проєкту Erasmus+ «Діджиталізація економіки, як елемент сталого розвитку України і Таджикистану» було підписано трьохсторонню угоду про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного, Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» та Таджицьким технічним університетом імені академіка М. Осімі термін реалізації якої 5 років.

Співпраця в галузі науки та освіти стосується: проведення спільних наукових досліджень; організації форумів та семінарів; обміну досвідом між науково-педагогічними колективами; публікації спільних наукових праць у періодичних виданнях Сторін; обмін публікаціями, підручниками та навчальними посібниками.

Також викладачами Таврійського державного агротехнологічного університету в розрізі дисциплін, що впроваджуються в рамках проєкту DigEco було проведено пілотне навчання для студентів Таджицького технічного університету імені академіка М.С. Осімі.

– Цифрова ефективність у бізнесі та економіці на тему: «Practice of Integration of accounting systems with systems of marketing, logistics, distribution at the enterprises of Ukraine» (д.е.н., професор Дар’я Трачова)

– Блокчейн, управління інноваціями та передовими техноологіями на тему: «History and principles of cryptocurrency on the example of bitcoin»( к.е.н., доцент Олена Демчук)

– Дизайненрське мислення на тему: «Design thinking in innovation» (д.е.н., доцент Анастасія Коноваленко, «Making Informed Design Decisions» (помічник ректора з міжнародних питань Олена Тітова )

– Інформаційне підприємництво в дії на тему: «Business planning for business activities» (к.е.н., доцент Наталя Шквиря)

– Цифрова грамотність на тему: «Business game How to select effective Business Model» (д.е.н., професор Дар’я Легеза)

Надалі планується плідна наукова робота між університетами в рамках проєкту DigEco та реалізації трьохсторонньої угоди.

Олена Демчук,
доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування