Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна
(І сесія – літо)
Заочна
(ІІ сесія – осінь)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
з 01 липня по 30 серпня з 01 липня по 30 серпня
Початок прийому заяв і документів
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв  і документів:
– для осіб, які складають вступні іспити та проходять співбесіду, що проводить Університет
о 18.00 годині 16 липня
02 листопада
– для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО
22 липня
08 листопада
Термін проведення співбесід
17-19 липня
04-08 листопада
Термін проведення вступних іспитів
17-22 липня
04-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку:
– для осіб, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 20 липня не пізніше 09 листопада за результатами співбесіди тільки на небюджетні КП
– для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) за державним замовленням (на відкриті КП) та за кошти фізичних/юридичних осіб (небюдженті КП)
не пізніше 18.00 години 26 липня 09 листопада

тільки на небюджетні КП

 – для осіб, які рекомендовані до зарахування на основі результатів ЗНО та вступних іспитів за кошти фізичних/юридичних осіб (на відкриті КП) не раніше 12.00 години 01 серпня  –
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 10.00 години 22 липня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
не пізніше 18.00 години 31 липня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням для осіб за результатами співбесіди та за квотами-2
не пізніше 15.00 години 22 липня
– за державним замовленням для осіб, які беруть участь в конкурсі за результатами ЗНО, а також за результатами вступних іспитів
не пізніше 12.00 години 01 серпня
– за кошти фізичних /юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів
основний – 5 серпня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше 11 листопада
Переведення на вакантні  місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
не пізніше 09 серпня
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

 

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього ступеня бакалавра або вище його рівня):

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та  документів
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв та  документів
0 18.00 годині 22 липня
06 листопада
Проведення фахових   вступних випробувань
23-25 липня
07-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 18.00 години 26 липня
09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 31 липня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 01 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 5 серпня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше 11 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями ТДАТУ, крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування»*:

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Початок прийому заяв та документів
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів
24 липня
06 листопада
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 13 по 31 травня,

з 05 по 26 липня
з 06 по 08 листопада
Проведення   вступного випробування з іноземної мови та фаху
25-28 липня
07-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням 
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 11 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний – 13 серпня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше 11 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня

* Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) денної та заочної форм здобуття освіти за всіма спеціальностями ТДАТУ виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється у строки, наведені у таблиці цієї категорії вступників.

Дати вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування»:

Етап вступної кампанії
Форма навчання
Денна
Заочна (І сесія – літо)
Заочна (ІІ сесія – осінь)
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 13 травня по 03 червня
Початок прийому заяв та документів: 
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ
17 червня
25 жовтня
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
10 липня
25 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів:
для вступників, які складають вступний іспит з іноземної мови в ТДАТУ
25 червня
06 листопада
для вступників, які складають єдиний вступний іспит з іноземної мови
23 липня
06 листопада
Проведення вступного іспиту з іноземної мови у ТДАТУ
02 липня
07-08 листопада
Основна сесія єдиного вступного іспиту
02 липня
Проведення додаткового вступного випробування (фахової співбесіди)
з 13 по 31 травня,

з 05 по 26 липня

з 06 по 08 листопада
Проведення фахового вступного випробування
з 25 по 28 липня
07-08 листопада
Оприлюднення рейтингового списку
не пізніше 12.00 години 02 серпня
09 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування:
– за державним замовленням
не пізніше 18.00 години 10 серпня
Зарахування вступників:
– за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 11 серпня
– за кошти фізичних або юридичних осіб
основний 13 серпня,

за зверненням вступників до 30 вересня

не пізніше

11 листопада
Додатковий конкурсний відбір (відповідно до п.7 § 4 розділу І) на навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб
до 15 вересня