ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

Вимоги до мотиваційних листів можна переглянути за посиланням.

ПРИКЛАДИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

Механіко-технологічний факультет

Освітня програма “Агроінженерія”

Освітня програма “Комп’ютерне проектування і дизайн”

Освітня програма “Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв”

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Освітня програма “Комп’ютерні науки”

Факультет агротехнологій та екології

Освітня програма “Агрономія”

Освітня програма “Геодезія та землеустрій”

Освітня програма “Готельно-рестопанна справа”

Освітня програма “Екологія”

Освітня програма “Садівництво та виноградарство”

Освітня програма “Харчові технології”

Освітня програма “Цивільна безпека”

Магістерська програма “Агрокебети”

Факультет економіки та бізнесу

Освітня програма “Менеджмент”

Освітня програма “Облік і оподаткування”

Освітня програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Освітня програма “Публічне управління та адміністрування”

Освітня програма “Туризм”

Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

Маркетинг