До уваги вступників!

Згідно Правил прийому на навчання до університету у 2017 році, особи, які бажають здобути освітній ступінь магістра на основі ступеня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування у формі співбесіди, яка передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню.

За результатами співбесіди приймається протокольне рішення щодо надання/не надання вступнику рекомендації щодо участі у вступних випробуваннях. Вступникам, яким за результатами співбесіди не було надано рекомендацію, втрачають право участі у конкурсному відборі за відповідною спеціальністю.

Програми фахової співбесіди щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого за неспорідненою спеціальністю освітнього ступеня бакалавра

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та стахування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

181 Харчові технології

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

208 Агроінженерія ( освітньо-наукова)

208 Агроінженерія (освітньо-професійна)

263 Цивільна безпека

281 Публічне управління та адміністрування