Щорічно на кафедрі «Вища математика і фізика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проводяться предметні олімпіади з математики і фізики. Ці заходи є першим етапом Всеукраїнських студентських олімпіад.

Метою таких олімпіад є виявлення, відбір та підтримка обдарованої молоді, розвиток та реалізація здібностей здобувачів вищої освіти, стимулювання творчої праці, активізація навчально-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу.

У 2022 році кафедрою було проведено олімпіади з математики 23 листопада та з фізики 24 листопада для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей університету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Завдання олімпіад вимагали від учасників високого рівня теоретичних знань.

Незважаючи на складні умови та дистанційну форму проведення заходу, близько 50-ти здобувачів освіти взяли участь в олімпіадах. Впродовж відведеного часу учасники вирішували задачі з різних тем різного рівня складності.

Наразі проходить підбиття підсумків та підготовка до нагородження переможців.

Колектив кафедри вищої математики і фізики бажає всім учасникам олімпіад високих наукових досягнень та нових творчих злетів!

Наталя Дьоміна,
к. т. н., доцент кафедри вищої математики і фізики,
Альона Дяденчук,
к. т. н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики