Operae pretium

Нагорода за працю

 

НАГОРОДИ НА ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАХОДАХ

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах, а саме:

На Міжнародних виставках:

 • «Сучасні навчальні заклади».

ТДАТУ був нагороджений:

 • Найпрестижнішими нагородами:
 • Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (2017, 2011);
 • Гран-Прі «Лідер наукової діяльності» (2012);
 • Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» (2016).
 • Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти» (2019).

Золотими медалями у номінаціях:

 • «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»;
 • «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання»;
 • «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання»;
 • «Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти»;
 • «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти»;
 • «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління»;
 • «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти»;
 • «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ»;
 • «За інноваційні розробки в галузі аграрної науки»;
 • «За високі показники в галузі аграрної освіти»;
 • «Створення та впровадження системи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в закладах вищої освіти» (2019).

«За впровадження інноваційних технологій в навчальний процес» на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

Срібною медаллю в номінації:

 • «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику».
 • Бронзовою медаллю в номінації:
 • «Інтеграція науки, техніки і освіти»;
 • «Високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2008».

Дипломами:

 • «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»;
 • «За активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти»;
 • «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу»;
 • «За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій»;
 • «За активну роботу з модернізації системи освіти України»;
 • «За вагомий внесок у розвиток національної системи освіти»;
 • «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний педагогічний простір»;
 • «Кращий виставковий стенд у номінації «Інформативність стенду та якість рекламних матеріалів»;
 • «За активну участь у реформуванні національної системи освіти».

На Міжнародних виставках-ярмарках «Агро»

Міністерством аграрної політики та продовольства України ТДАТУ був нагороджений:

 • Золотими медалями таДипломами VIР рівня у номінаціях:
 • «За інноваційні розробки в області аграрної науки»;
 • «За високі показники та інноваційні розробки в області аграрної освіти»;
 • «За впровадження інновацій в дорадчій діяльності»;
 • «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку в номінації»;
 • «За високоефективне інформаційне забезпечення АПК України»;
 • «Інформатизація АПК»;
 • «Освіта» 2009.
 • Почесною грамотою «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України».
 • У рамках Всеукраїнського проекту «Агропромисловий комплекс України – сьогодення та майбутнє» Міністерством аграрної політики України та Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин ТДАТУ був неодноразово нагороджений рейтинговими відзнаками та дипломами «Лідер галузі».
 • Міністерством освіти і науки України за активну участь і високі досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ протягом останніх 5 років був нагороджений дипломом «Кращий вищий навчальний заклад».

 

ГРАН-ПРІ

 

ЗОЛОТІ МЕДАЛІ

 

ДИПЛОМИ