Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

 

Конкурс на заміщення посад 2021

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше п’яти років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради відокремленого структурного підрозділу «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» або наглядової ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
3) автобіографію;
4) копії документів про вищу освіту;
5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
6) довідку про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) сертифікат про рівень володіння державною мовою;
9) копію паспорта, засвідчену претендентом;
10) копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
11) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
13) проєкт стратегії розвитку відокремленого структурного підрозділу «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»;
14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, в університеті або нотаріально.
Документи подаються до відділу кадрів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 72312 , м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18 телефон: (0619) 42-03-45, E-mail:vk@tsatu.edu.ua
Кінцевий термін прийому документів – 14 листопада 2021 року.
Рейтингове голосування у відокремленому структурному підрозділі «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» відбудеться 02 грудня 2021 року.

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Оголошує конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника:

1. кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму – професор кафедри – 1 посада.
Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення – до 15 жовтня 2021 р.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву з додатком особового листка по обліку кадрів;
– автобіографію;
– копію трудової книжки завіреною за місцем роботи;
– копію паспорта;
– копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
– фотокартки розміром 3х4см.- 4шт.;
– копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього;
– копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання;
– копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
– список наукових праць і охоронних документів на наукові
розробки.
Документи направляти на ім’я ректора за адресою: 72312 м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького, 18
Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора, 42-03-45 – відділ кадрів

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників :

 1. кафедра машиновикористання в землеробстві – доцент кафедри;
 2. кафедра машиновикористання в землеробстві – асистент кафедри;
 3. кафедра технічний сервіс та системи в АПК – старший викладач кафедри;
 4. кафедра сільськогосподарських машин – доцент кафедри;
 5. кафедра сільськогосподарських машин – старший викладач кафедри;
 6. кафедра сільськогосподарських машин – асистент кафедри;
 7. кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика – доцент кафедри;
 8. кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика – асистент кафедри;
 9. кафедра технічна механіка та комп’ютерне проектуванням ім. В.М. Найдиша – доцент кафедри – 3 посади;
 10. кафедра електротехніка і електромеханіка ім. професора В.В. Овчарова – доцент кафедри – 2 посади;
 11. кафедра електроенергетика і автоматизація – доцент кафедри;
 12. кафедра електроенергетика і автоматизація – асистент кафедри;
 13. кафедра вища математика та фізика – старший викладач кафедри;
 14. кафедра вища математика та фізика – асистент кафедри;
 15. кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи – доцент кафедри – 2 посади;
 16. кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи – старший викладач кафедри;
 17. кафедра геоекології і землеустрою – старший викладач кафедри;
 18. кафедра геоекології і землеустрою – асистент кафедри;
 19. кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки – доцент кафедри;
 20. кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки – старший викладач кафедри;
 21. кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки – асистент кафедри;
 22. кафедра плодоовочівництво, виноградарство та біохімія – доцент кафедри – 2 посади;
 23. кафедра плодоовочівництво, виноградарство та біохімія – старший викладач кафедри – 2 посади;
 24. кафедра цивільна безпека – доцент кафедри;
 25. кафедра цивільна безпека – асистент кафедри;
 26. кафедра підприємництво, торгівля та біржова діяльність – доцент кафедри – 3 посади;
 27. кафедра менеджмент – доцент кафедри;
 28. кафедра бізнес-колсантингу та міжнародного туризму – старший викладач кафедри – 2 посади;
 29. кафедра бізнес-колсантингу та міжнародного туризму – викладач кафедри;
 30. кафедра маркетинг – доцент кафедри;
 31. кафедра маркетинг – асистент кафедри;
 32. кафедра облік і оподаткування – доцент кафедри;
 33. кафедра фінанси, банківська справа та страхування – доцент кафедри – 3 посади;
 34. кафедра публічне управління, адміністрування та право – доцент кафедри;
 35. кафедра суспільно-гуманітарні науки – доцент кафедри – 3 посади;
 36. кафедра суспільно-гуманітарні науки – старший викладач кафедри;
 37. кафедра іноземні мови – старший викладач – 4 посади;
 38. кафедра іноземні мови – викладач – 3 посади;
 39. кафедра фізичного виховання і спорту – старший викладач;
 40. наукова бібліотека – директор наукової бібліотеки;

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення – до 30 квітня 2021 р.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву з додатком особового листка по обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки завіреною за місцем роботи;
 • копію паспорта;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • фотокартки розміром 3х4см.- 4шт.;
 • копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього;
 • копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання;
 • копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки.

Документи направляти на ім’я ректора за адресою: 72312 м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького, 18

Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора, 42-03-45 – відділ кадрів


ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 1. кафедра машиновикористання в землеробстві – професор кафедри;
 2. кафедра технічний сервіс та системи в АПК – завідувач кафедри;
 3. кафедра технічний сервіс та системи в АПК – професор кафедри;
 4. кафедра сільськогосподарських машин – завідувач кафедри;
 5. факультет енергетики і комп’ютерних технологій – декан факультету;
 6. кафедра електроенергетика і автоматизація – завідувач кафедри;
 7. кафедра електроенергетика і автоматизація – професор кафедри – 2 посади;
 8. кафедра вища математика та фізика – професор кафедри;
 9. кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки – завідувач кафедри;
 10. факультет економіки та бізнесу – декан факультету;
 11. кафедра облік і оподаткування – професор кафедри;
 12. кафедра менеджмент – професор кафедри;
 13. кафедра бізнес-колсантингу та міжнародного туризму – завідувач кафедри;
 14. кафедра бізнес-колсантингу та міжнародного туризму – професор кафедри;
 15. кафедра публічне управління, адміністрування та право – завідувач кафедри;
 16. кафедра суспільно-гуманітарні науки – завідувач кафедри;
 17. наукова бібліотека – директор наукової бібліотеки;

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву з додатком особового листка по обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки завіреною за місцем роботи;
 • копію паспорта;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • фотокартки розміром 3х4см.- 4шт.;
 • копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього;
 • копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання;
 • копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки.

Документи направляти на ім’я ректора за адресою: 72312 м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького, 18

Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора, 42-03-45 – відділ кадрів

Конкурс на заміщення посад 2020

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

 оголошує обрання за конкурсом:

 • Кафедра машиновикористання в землеробстві: доцент – 1 посада .
 • Кафедра технічний сервіс та системи в АПК: доцент – 1 посада; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра мехатронні системи та транспортні технології: ст. викладач – 2 посади.
 • Кафедра сільськогосподарських машин: доцент – 1 посада; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра технологія конструкційних матеріалів: доцент – 1 посада.
 • Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім.професораФ.Ю.Ялпачика: доцент- 1 посада; асистент – 1 посада.
 • Кафедра технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. В.М.Найдиша: доцент – 1 посада; старший викладач – 4 посади.
 • Кафедра електротехнології і теплові процеси: доцент – 3 посади.
 • Кафедра електротехніка і електромеханіка ім.професора В.В.Овчарова: доцент – 3 посади; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра електроенергетика і автоматизація: доцент – 2 посади.
 • Кафедра комп’ютерні науки: старший викладач – 1 посада; асистент – 1 посада.
 • Кафедра вища математика та фізика: доцент – 1 посада; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи: доцент – 1 посада.
 • Кафедра геоекології і землеустрою: доцент – 2 посади; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра рослинництва ім. професора В.В.Калитки: старший викладач – 2 посади.
 • Кафедра плодоовочівництво, виноградарство та біохімія: асистент – 2 посади.
 • Кафедра цивільна безпека: старший викладач – 1 посада; асистент – 1 посада.
 • Кафедра підприємництво, торгівля та біржова діяльність: доцент – 1 посада; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра менеджмент: доцент – 1посада; старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму: доцент – 2 посади; старший викладач – 1посади.
 • Кафедра маркетинг: доцент – 3 посади.
 • Кафедра облік і оподаткування: доцент – 3 посади.
 • Кафедра фінанси, банківська справа та страхування: доцент – 1 посада.
 • Кафедра суспільно-гуманітарні науки: старший викладач – 1 посада.
 • Кафедра іноземні мови доцент – 1 посада; викладач-стажист – 3 посади.

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.
Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки завіреною за місцем роботи, копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотокартки розміром 3х4см.-4шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою: 72312 м. Мелітополь пр. Б-Хмельницького, 18
Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора
42-03-45 – відділ кадрів


ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

 оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 1. кафедра геоекології і землеустрою – завідувач кафедри;
 2. кафедра геоекології і землеустрою – професор кафедри;
 3. кафедра геоекології і землеустрою – доцент кафедри;
 4. кафедра геоекології і землеустрою – старший викладач кафедри.

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць  з дня опублікування оголошення.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву з додатком особового листка по обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки завіреною за місцем роботи;
 • копію паспорта;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • фотокартки розміром 3х4 см. – 4 шт.;
 • копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього;
 • копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання;
 • копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки.

Документи направляти на ім’я ректора за адресою:  72312  м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького, 18

Телефони для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора, 42-03-45 –  відділ кадрів


Таврійський  державний  агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 оголошує    конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 1. Кафедра технічний сервіс та системи в АПК – професор кафедри;
 2. Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи – професор  кафедри;

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць  з дня опублікування оголошення.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: 

 • заяву з додатком особового листка по обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки завіреною за місцем роботи;
 • копію паспорта;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків,
 • фотокартки розміром 3х4см.- 4шт.;
 • копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього;
 • копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання;
 • копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • список наукових публікацій і охоронних документів на наукові розробки.

Документи направляти на ім’я ректора за адресою:  72312  м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького, 18

Телефони для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора, 42-03-45 –  відділ кадрів


ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

 оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

1.кафедра машиновикористання в землеробстві – завідувач кафедри;
2.кафедра технічний сервіс та системи в АПК – професор кафедри;
3.кафедра технології конструкційних матеріалів – завідувач кафедри;
4.кафедра електротехнології і теплові процеси – завідувач кафедри;
5.кафедра фінанси, банківська справа та страхування – завідувач кафедри;
6.кафедра публічне управління, адміністрування та право – професор кафедри;

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.
Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки завіреною за місцем роботи, копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотокартки розміром 3х4см.-4шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою:
72312 м. Мелітополь пр. Б-Хмельницького, 18
Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора
42-03-45 – відділ

Конкурс на заміщення посад 2019

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного оголошує конкурс на заміщення посад:

1. кафедра машиновикористання в землеробстві: доцент ; старший викладач.
2. кафедра технічний сервіс та системи в АПК: професор; доцент – 3 посади; старший викладач.
3. кафедра мехатронні системи та транспортні технології: доцент.
4. кафедра технологія конструкційних матеріалів: доцент – 2 посади; старший викладач ; асистент.
5. кафедра електротехнології і теплові процеси: старший викладач.
6. кафедра електротехніка і електромеханіка ім. професора В.В.Овчарова: доцент.
7. кафедра електроенергетика і автоматизація: доцент; старший викладач.
8. кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика: доцент; старший викладач.
9. кафедра інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша: доцент.
10. кафедра комп’ютерні науки: старший викладач; асистент.
11. кафедра вища математика та фізика: доцент; старший викладач.
12. кафедра харчових технології та готельно-ресторанної справи: доцент – 2 посади; старший викладач.
13. кафедра геоекології і землеустрою: старший викладач; асистент.
14. кафедра рослинництва ім. професора В.В.Калитки: доцент; асистент.
15. кафедра плодоовочівництво, виноградарство та біохімія: асистент.
16. кафедра цивільна безпека: доцент-3 посади.
17. кафедра підприємництво, торгівля та біржова діяльність: доцент – 2 посади.
18. кафедра менеджмент: професор ; доцент – 3 посади; старший викладач.
19. кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму: доцент – 3 посади.
20. кафедра маркетинг: професор; доцент – 2 посади.
21. кафедра облік і оподаткування: доцент – 6 посад.
22. кафедра фінанси, банківська справа та страхування: професор; доцент – 4 посади.
23. кафедра управління, адміністрування та право: доцент – 3 посади; старший викладач.
24. кафедра суспільно-гуманітарні науки: професор; доцент; старший викладач.
25. кафедра іноземні мови: старший викладач; викладач – 4 посади; викладач-стажист – 4 посади.
26. кафедра фізичне виховання і спорту: старший викладач
Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.
Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки завіреною за місцем роботи, копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3х4см.-4шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою:
72310 м. Мелітополь пр. Б-Хмельницького, 18
Телефон для довідок: 42-06-18 – приймальна ректора
42-03-45 – відділ кадрів

Конкурс на заміщення посад 2018

Таврійський державний агротехнологічний університет оголошує конкурс на заміщення посад:

1. Кафедра машиновикористання в землеробстві:

 • доцент – 4 посади;
 • асистент – 2 посади.

2. Кафедра технічні системи технологій тваринництва:

 • доцент.

3. Кафедра технічний сервіс в АПК:

 • доцент.

4. Кафедра мобільні енергетичні засоби:

 • асистент.

5. Кафедра сільськогосподарських машин:

 • професор;
 • доцент – 2 посади;

6. Кафедра електротехніка і електромеханіка ім. професора В.В. Овчарова:

 • доцент.

7. Кафедра електроенергетика і автоматизація:

 • доцент;
 • старший викладач;
 • асистент.

8. Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора  Ф.Ю. Ялпачика:

 • завідувач кафедри;
 • професор;
 • доцент – 2посади;
 • старший викладач;
 • асистент.

9. Кафедра технічна механіка:

 • асистент.

10. Кафедра інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша:

 • доцент – 3 посади.

11. Кафедра комп’ютерні науки:

 • старший викладач;
 • асистент.

12. Кафедра вища математика та фізика:

 • доцент – 3посади;
 • старший викладач;
 • асистент.

13. Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи:

 • завідувач кафедри;
 • професор;
 • доцент – 3посади.

14. Кафедра екологія та охорона навколишнього середовища:

 • завідувач кафедри;
 • професор;
 • доцент;
 • старший викладач;
 • асистент.

15. Кафедра рослинництва  ім. професора В.В.Калитки:

 • доцент – 2 посади;
 • старший викладач;
 • асистент.

16. Кафедра плодоовочівництво, виноградарство та біохімія:

 • завідувач кафедри;
 • доцент – 3 посади.

17. Кафедра цивільна безпека:

 • доцент – 2 посади;
 • старший викладач.

18. Кафедра підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 • професор;
 • доцент – 4 посади.

19. Кафедра менеджмент:

 • завідувач кафедри;
 • доцент – 2 посади;
 • старший викладач.

20. Кафедра економіка:

 • старший викладач.

21. Кафедра маркетинг:

 • завідувач кафедри;
 • старший викладач – 2 посади.

22. Кафедра фінанси, банківська справа та страхування:

 • доцент – 3посади;

23. Кафедра суспільно-гуманітарні науки:

 • доцент;
 • викладач.

24. Кафедра іноземні мови:

 • завідувач  кафедри;
 • доцент;
 • старший викладач – 7 посад;
 • викладач – 7 посад.

25. Кафедра фізичне  виховання і спорт:

 • старший викладач.

Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки завіреною за місцем роботи, копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3 х 4см. – 4шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, копію документів які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою:

72310 м.Мелітополь пр.Б-Хмельницького, 18

Телефон для довідок:  (0619) 42-06-18 – приймальня ректора

(0619) 42-03-45 – відділ кадрів.

Конкурс на заміщення посад 2017

Таврійський державний агротехнологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Кафедра “Машиновикористання в землеробстві”:

 • доцент –  2посади ;
 • асистент.

Кафедра “Технічні системи технологій тваринництва”:

 • старший викладач;
 • асистент.

Кафедра “Технічний сервіс в АПК”:

 • асистент – 2 посади.

Кафедра “Мобільні енергетичні засоби”:

 • доцент;
 • ст. викладач.

Кафедра “Сільськогосподарські машини”:

 • ст. викладач.

Кафедра “Електротехнології і теплові процеси”:

 • доцент – 2 посади.

Кафедра “Електротехніка і електромеханіка”:

 • завідувач кафедри;
 • старший викладач – 2 посади;
 • асистент – 2 посади.

 Кафедра “Електроенергетика і автоматизація”:

 • ст. викладач;
 • асистент.

 Кафедра “Обладнання переробних і харчових виробництв”:

 • асистент.

Кафедра “Технічна механіка”:

 • професор;
 • старший викладач – 2 посади;
 • асистент.

Кафедра “Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша”:

 • завідувач кафедри;
 • старший викладач.

Кафедра комп’ютерні науки:

 • завідувач кафедри;
 • професор;
 • доцент – 2посади;
 • ст. викладач.

Ккафедра “Вища математика та фізика”:

 • завідувач кафедри;
 • доцент;
 • асистент – 2 посади.

Кафедра “Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства”:

 • доцент;
 • старший викладач.

Кафедра “Екологія та охорона навколишнього середовища”:

 • професор;
 • старший викладач.

Кафедра “Рослинництво”:

 • доцент;
 • старший викладач;
 • асистент – 3 посади.

Кафедра “Хімії та біотехнології”:

 • асистент.

Кафедра “Охорона праці та безпека життєдіяльності”:

 • завідувач кафедри;
 • доцент – 2 посади;
 • старший викладач;
 • асистент.

Кафедра “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”:

 • доцент.

Кафедра “Менеджмент”:

 • доцент.

Кафедра “Економіка”:

 • доцент – 3 посади;
 • викладач.

Кафедра “Маркетинг”:

 • доцент – 3 посади;
 • старший викладач.

Кафедра “Облік і оподаткування”:

 • доцент – 6 посад;
 • асистент – 2 посади.

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування”:

 • доцент – 2посади;
 • старший викладач;
 • асистент – 2 посади.

Кафедра “Суспільно-гуманітарні науки”:

 • доцент – 2 посади;
 • старший викладач – 2 посади;
 • викладач – 3 посади.

Кафедра іноземні мови:

 • завідувач кафедри;
 • доцент;
 • старший викладач – 2 посади;
 • викладач.

Кафедра фізичне виховання і спорт:

 • старший викладач.

Термін подачі документів на конкурс – 2 місяці  з дня опублікування оголошення (05.04.2017).

Заяву з додатком особового листка з обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки, завіреною за місцем роботи, копію паспорта, копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3х4см. – 4шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, копію документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою:  72310, м. Мелітополь пр. Б-Хмельницького, 18.

Телефон для довідок: (0619) 42-03-45 – відділ кадрів, (0619) 42-06-18 – приймальня ректора

Конкурс на заміщення посад 2016

Таврійський державний агротехнологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
Кафедра “Машиновикористання в землеробстві”: професор; доцент; асистент – 2 посади.
Кафедра “Технічні системи технологій тваринництва”: доцент; ассистент.
Кафедра “Технічний сервіс в АПК”: завідувач кафедри; доцент – 3 посади; асистент – 2 посади.
Кафедра “Мобільні енергетичні засоби”: доцент; ст. викладач.
Кафедра “Сільськогосподарські машини”: завідувач кафедри; доцент – 3 посади; ст. викладач.
Кафедра “Технології конструкційних матеріалів”: доцент – 2 посади; старший викладач; асистент.
Декан енергетичного факультету.
Кафедра “Електротехнології і теплові процеси”: завідувач кафедри; доцент – 2 посади.
Кафедра “Електротехніка і електромеханіка”: завідувач кафедри; доцент; асистент – 2 посади.
Кафедра “Енергетика і автоматизація”: завідувач кафедри; доцент – 2 посади; асистент.
Кафедра “Обладнання переробних і харчових виробництв”: доцент – 4 посади; ст. викладач; асистент – 2 посади.
Кафедра “Технічна механіка”: доцент – 4 посади; старший викладач; асистент.
Кафедра “Прикладна геометрія ім. В.М. Найдиша”: ассистент.
Кафедра “Інформаційні технології: доцент; ст.викладач –2 посади; асистент- 2 посади.
Кафедра “Вища математика та фізика”: завідувач кафедри; доцент; ст.викладач – 2 посади.
Кафедра “Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства”: доцент – 4 посади; ст.викладач – 3 посади; асистент.
Кафедра “Екологія та охорона навколишнього середовища”: доцент – 2 посади; асистент – 3 посади.
Кафедра “Рослинництво”: доцент – 2 посади; ст. викладач; асистент – 4 посади.
Кафедра “Хімії та біотехнології”: доцент; ст.викладач; асистент.
Кафедра “Охорона праці та безпека життєдіяльності”: доцент – 2 посади.
Кафедра “Економіка підприємств”: доцент; асистент.
Кафедра “Організація та управління соціально-економічними системами”: доцент – 4 посади.
Кафедра “Економічна теорія”: доцент – 2 посади; викладач.
Кафедра “Маркетинг”: професор; доцент – 3 посади; старший викладач.
Кафедра “Облік і оподаткування”: завідувач кафедри; професор; доцент – 4 посади; асистент – 3 посади.
Кафедра “Фінанси і кредит”: доцент – 2 посади.
Кафедра “Суспільно-гуманітарних наук”: завідувач кафедри; доцент – 3 посади; старший викладач; викладач – 4 посади.
Кафедра іноземних мов: доцент.
Кафедра фізичного виховання і спорту: викладач.
Наукова бібліотека: директор.
Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки завіреною за місцем роботи, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3х4 см, копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестату про присвоєння вченого звання, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою: 72310, м. Мелітополь, пр. Б-Хмельницького, 18.

Телефон для довідок: (0619) 42-03-45 – відділ кадрів.