При складанні чотирнадцятого рейтингу «Топ -200 Україна» 2020 року докорінно змінена методика, базові принципи і показники рейтингу. Експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року). Рейтинг українських університетів розраховувався за 10 показниками, шість показників є міжнародними, чотири національними.

Рейтинг враховує всебічність і багатогранність діяльності університетів: академічна діяльність; науково-видавнича діяльність; оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів; міжнародна діяльність; цитованність наукових праць вчених університету; якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі; якість підготовки; навчально-наукова робота; винахідницька діяльність; привабливість університету для абітурієнтів.

Методика рейтингування університетів України
 
top200ukr

2020

Міжнародні показники
top200mp
Національні показники
top200np

2019

top200

консолідований 2019