Рейтинг враховує всебічність і багатогранність діяльності університетів: академічна діяльність; науково-видавнича діяльність; оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів; міжнародна діяльність; цитованність наукових праць вчених університету; якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі; якість підготовки; навчально-наукова робота; винахідницька діяльність; привабливість університету для абітурієнтів.

При складанні рейтингу «Топ -200 Україна» з 2020 року докорінно змінена методика, базові принципи і показники рейтингу з урахуванням сучасних тенденцій розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG.

У 2021 році у рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019.
Позиція ТДАТУ серед 200 кращих вузів України з 2007 року: 2007 рік – 67 місце; 2008 – 67; 2009 – 68; 2010 – 68; 2011 – 67; 2012 – 70; 2013 – 70; 2014 – 70;
.

Методика рейтингування університетів України

top200ukr

 

2021

2020

Міжнародні показники
top200mp
Національні показники
top200np

2019

top200

консолідований 2019