В перший день липня в Таврійському державному агротехнологічному університеті ім. Дмитра Моторного відбулось розширене засідання ректорату. В порядку денному значилися три питання:

 • про результати атестації здобувачів вищої освіти в університеті у 2018-2019 навчальному році;
 • про результати конкурсу «Кращий куратор року» у 2018-2019 н.р;
 • різне.

Декани п’яти факультетів університету та керівник ННІ ЗУП відзвітували про результати атестації здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр та магістр. Середній бал успішності випускників за всіма спеціальностями коливається від 3,8 до 4,2. В цьому році, окрім державних кваліфікаційних іспитів, була повернена така форма атестації як дипломний проект. Ректор ТДАТУ ім. Дмитра Моторного В.М. Кюрчев наголосив, що головна задача викладачів почати готувати дипломників починаючі з другого курсу. Від цього залежить якість майбутніх спеціалістів.

Підбили на засіданні ректорату підсумки конкурсу «Кращий куратор року» у 2018-2019 н.р. Він проводився у три етапи:

перший – відбірковий кафедральний, серед кураторів кафедр, як інформаційний звіт про роботу куратора на засіданнях кафедр факультетів;

другий – факультетський, за участі переможців першого етапу, кращих кураторів кафедр факультету;

третій – заключний, за участі кращих кураторів факультетів, переможців другого етапу.

Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації роботи кураторів груп, підвищення ролі, престижності і мотивації кураторської діяльності. Основним завданням Конкурсу є аналіз і оцінка роботи куратора, виявлення і розповсюдження кращого досвіду роботи кураторів в університеті. Університетський конкурс є складовою аналогічного всеукраїнського конкурсу.

Оцінка роботи куратора здійснювалася за наступними основними показниками:

 • успішність і відвідування занять студентами групи;
 • проведення кураторських годин: зміст, явка;
 • участь студентів групи в олімпіадах, конференціях, тематичних конкурсах різних рівнів;
 • участь студентів групи в масових заходах факультету та університету;
 • залучення студентів до наукової роботи, участі у спортивних секцій, художньої самодіяльності, роботи клубів за інтересами;
 • робота студентського самоврядування;
 • робота зі студентами групи в гуртожитку;
 • підтримка зв’язку (у разі необхідності) з батьками студентів;
 • представлення студентів групи до заохочень або стягнень.

На кожному факультеті були визначені кращі куратори:

Енергетичний факультет – Р.В. Кушлик

Факультет АТЕ – Л.В. Тодорова

МТФ – Л.М. Чернишова

ФЕБ – Н.О. Бочарова

Факультет ІКТ – Л.В. Халанчук

За кількістю набраних балів, серед усіх кураторів перемогу здобув доцент кафедри електротехнології та теплових процесів, к.т.н. Р.В. Кушлик.

З усіх питань, які розглядалися на ректораті, прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

Денис Водоп’янов, начальник РВВ «Агро Таврія»