В Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулося пленарне засідання за результатами Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів.  Організатором засідання виступила Рада молодих учених та студентів (РМУС) ТДАТУ. На заході були заслухані та представлені найкращі науково-дослідні роботи студентів нашого університету за 2018 рік. З вітальним словом до присутніх звернувся проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету д.т.н. професор Володимир Надикто. Володимир Трохимович акцентував увагу студентів на самомотивації та активному залученню молодих вчених до наукової роботи університету.

         На пленарному засіданні студенти представили доповіді на актуальні теми:

  • «Використовування програмного комплексу ELCUT при розрахунках магнітних систем апарату магнітної обробки води», Андрій Копосов студент 21СЕЕ групи ЕнФ – науковий керівник к.т.н., доцент О.І. Лобода.
  • «Продукційний процес гороху посівного сорту Оплот за дії біостимуляторів», Олег Калінін студент 31 АГ групи факультету АТЕ – науковий керівник к.с.-г.н., доц. М.О. Колесніков.
  • «Експериментальні дослідження  впливу  ультразвуку  на  в’язкість  і  густину сумішевого біопального», Олег Риженко студент 31 ЕЕЕ групи ЕнФ – науковий керівник к.т.н., доцент Р.В. Кушлик.
  • «Засоби очищення води для стаціонарних систем зрошення садів», Максим Виприжкин студент 24МБАІ групи МТФ – науковий керівник д.т.н. О.Г. Караєв.
  • «Адміністративно-територіальна реформа як передумова фінансової децентралізації в Україні», Катерина Марченко студентка 31 ФБ групи ФЕБ – науковий керівник к.е.н., ст. викл. С.О.Осипенко
  • «Аналіз способів очищення питної води», Дмитро Левадній студент 11 МБГМ групи факультету ІКТ – науковий керівник к.т.н., доц. В.О Олексієнко.

Науково-дослідні роботи студентів викликали жваву дискусію серед присутніх, адже тема кожної роботи актуальна. Деякі питання несли практичний характер, вони стосувалися можливості впровадження наукових розробок як в побутових домашніх умовах, так і в промисловому виробництві. По завершенню засідання всі наукові роботи були відзначені грамотами.

За результатами студентської конференції планується випуск електронного збірника тез доповідей відповідних секцій, який можна буде переглянути та завантажити на сайті університету в розділах «Наукові видання» та «Рада молодих вчених та студентів».

Рада молодих вчених та студентів ТДАТУ дякує всім студентам, науковим керівникам, викладачам, керівництву університету за активну участь у конференції. Молоді науковці мали гарну можливість презентувати власні розробки та ознайомитись з науковими результатами колег, а досвід публічного виступу, що був отриманий, допоможе їм у майбутньому.

Прес-служба ТДАТУ

За матеріалами: Вадим Попрядухін, голова ради молодих вчених