Наукова бібліотека ТДАТУ в умовах воєнного часу та тимчасвого переміщення до Запоріжжя проводить інформаційно-консультаційне обслуговування викладачів і студентів у дистанційному форматі.

Наукова бібілотека продовжує надавати послуги та консультації з наступних питань:

• присвоєння індексу УДК до публікації;
• редагування профілю дослідника у Scopus та WOS;
• оформлення списку джерел до наукової статті за вимогами видання;
• оформлення титульної сторінки наукового та навчального видання (монографія, підручник, навчальний посібник тощо);
• створення ORCID;
• редагування наукових статей та фахових видань ТДАТУ.

На ваші запитання відповідатимуть провідні фахівці наукової бібліотеки.

Свої питання надсилайте на Наукова бібліотека ТДАТУ Chat