27 червня 2022 року на кафедрі плодоовочівництва, виноградарства та біохімії відбувся атестаційний кваліфікаційний екзамен для здобувачів вищої освіти ОС “Бакалавр” спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.

Згідно з наказом було затверджено екзаменаційну комісію у складі: голова – Ласкавий Володимир Миколайович, к.с.-г.н., завідувач сектору виноградарстваІнституту олійних культур НААН України; члени комісії –  Алексєєва Ольга Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії; Нінова Галина Василівна, к.с.-г.н., доцент кафедриплодоовочівництва, виноградарства та біохімії; Герасько Тетяна Володимирівна, к.с.-г.н., доцент кафедриплодоовочівництва, виноградарства та біохімії; Яцух Олег Васильович, к.с.г.н., доцент кафедри цивільної безпеки; Секретар ЕК – Пащенко Юлія Петрівна, к.б.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії.

До атестаційного кваліфікаційного  екзамену було допущено 4 здобувача денної форми навчання, якi повністю виконали навчальний план. В процесі атестаційного кваліфікаційного екзамену був зафіксований досить високий рівень знань і умінь здобувачів вищої освіти. Успішність склала 100%, якість знань 75%, середній бал 4,25.

В своєму звіті голова відмітив ряд позитивних моментів у підготовці фахівців за ОП. Так, підготовка бакалаврів ведеться на достатньо високому рівні. Кафедри, що задіяні у підготовці випускників мають відповідну методичну і матеріально–технічну базу, зі здобувачами вищої освіти працюють висококваліфіковані викладачі (100% викладацького складу мають вчені ступені і звання, а також значний науково-педагогічний досвід). Освітній процес організований відповідно до діючого навчального плану; методичне забезпечення постійно удосконалюється і контролюється методичною комісією факультету і методичною радою університету. Програма атестаційного кваліфікаційного екзамену відповідає вимогам освітньо-професійної програми, розкриває основні питання з удосконалення технологій вирощування плодоовочевих, ягідних культур і винограду та враховує  сучасний рівень розвитку галузі і економічний стан держави; більшість здобувачів вищої освіти у відповідях на запитання екзаменаційного білету показали добрі знання із загальноосвітньої та фахової професійної підготовки.

У висновках було позначано, що колективом факультету успішно вирішуються завдання підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі садівництва та виноградарства для південного регіону України.

Якість підготовки здобувачів вищої освіти відповідає вимогам освітньо-професійної програми „Садівництво та виноградарство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Бажаємо усім нашим випускникам успіхів у професійній діяльності та мирного неба!

video2813724658.mp4_snapshot_00.04.911 video2813724658.mp4_snapshot_21.19.040

1111

За матеріалами к.с.г.н., доц.. Колеснікова М.О.