Агрохімія

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Кенєва Вікторія Анатоліївна

Мета навчальної дисципліни «Агрохімія» – формування у студентів знань та умінь з відтворення родючості ґрунтів, використання добрив, сучасних методів аналізу в системі ґрунт – рослина – клімат – добрива і комп’ютерної обробки експериментальних даних.

Завданнями дисципліни є забезпечення підготовки фахівця до професійної діяльності, реалізація ним на практиці системи рекомендованих заходів, спрямованих на успішне використання системи удобрення сільськогосподарських культур.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– стан і перспективи хімізації землеробства в Україні та світі, особливості хімізації в зоні сухого Степу;
– хімічний склад рослин, їх живлення та методи його регулювання;
– властивості ґрунту у зв’язку з живленням рослин і застосуванням добрив;
– методи хімічної меліорації ґрунтів;
– мінеральні, органічні та мікродобрива, їх отримання, властивості та використання, оптимальні умови зберігання і транспортування;
– бактеріальні препарати та росторегулювальні речовини;
– технологію та схеми внесення добрив та хімічних меліорантів, машини для їх внесення;
– систему застосування добрив;
– сучасні інформаційно-логічні (ІЛМ) та кількісні моделі з управління мінеральним живленням рослин;
– вплив добрив на біосферу;
– агрохімічну, економічну та енергетичну ефективність добрив;
– систему агрохімсервісу.
вміти:
– визначати ступінь забезпеченості с.-г. культур поживними речовинами ґрунту;
– визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;
– розпізнавати органолептично та за допомогою хімічних реакцій види і форми добрив;
– забезпечувати нормальні умови для транспортування, зберігання і внесення добрив;
– встановлювати норми та визначати форми і способи внесення добрив для одержання запрограмованої врожайності;

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Агрохімія” СВ
  • Силабус з дисципліни “Агрохімія” АГ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Додатки:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни