Кормовиробництво з основами луківництва

Спеціальність:
АГ
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Білоусова Зоя Володимирівна

Мета дисципліни “Кормовиробництво з основами луківництва” – формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва кормів, що є основою продуктивності тварин і забезпечення населення достатньою кількістю якісних продуктів харчування тваринного походження.

Завдання дисципліни:
– отримання студентами навичок при проведенні мікроскопічного, анатомічного, морфологічного аналізу рослин та їх органів при оцінці кормів;
– навчити визначати та розрізняти види кормових культур, їх морфологічні особливості;
– з’ясувати біологічні особливості багаторічних і однорічних трав з метою складання травосумішок, травостоїв різних типів луків та пасовищ, а також розробки шляхів їх покращення;
– навчити складати зелений конвеєр; розраховувати потребу в кормах та їх баланс;
– надати знання щодо сучасних технологій вирощування кормових культур у певних грунтово-кліматичних умовах;
– отримання знань прогресивних технологій заготівлі та зберігання високоякісних кормів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– тенденції розвитку рослинництва в Україні та в світі, наукові принципи рослинництва;
– значення, морфологічні та біологічні особливості польових культур, різноманітність їх використання, поширення та потенціал урожайності;
– сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських культур у різних грунтово-кліматичних зонах України;
– способи скорочення затрат праці і засобів виробництва при вирощуванні врожаю;
вміти:
– розробляти, удосконалювати та реалізовувати прогресивні технології у рослинництві;
– програмувати у господарстві максимально можливі рівні урожайності сільськогосподарських культур;
– здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю;
– розробляти та реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат рослинницької продукції;
– розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічну безпечність.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Кормовиробництво з основами луківництва”

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни