Насіннєзнавство

Спеціальність:
АГ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3C
4
Провідний викладач:
Онищенко Ольга Вячеславівна

Навчальна дисципліна «Насіннєзнавство» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Агрономія» передбачає вивчення студентами питань сучасних технологій вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; державної та міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю за дотриманням правил насінництва на всіх його етапах, державного інспектування насінництва сільськогосподарських культур як системи контролю виробництва, реалізація та використання насіння.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
В агрономічній практиці надзвичайно важливим є систематичний контроль за сортовими, посівними та урожайними якостями насіння сільськогосподарських культур, який охоплює вирощування, збирання, післязбиральну обробку, заготівлю, зберігання, реалізацію та використання насіння. Контроль може бути державним, якщо він проводиться державними організаціями, і внутрішньогосподарським, що здійснюється фахівцями господарства в процесі виробництва насіння. Основне завдання внутрішньогосподарського контролю – повне дотримання правил насінництва й насіннєзнавства на всіх його етапах. Майбутній фахівець з агрономії повинен володіти правилами внутрішньогосподарського контролю за сортовими, посівними та урожайними якостями насіння сільськогосподарських культур.
Навчальна дисципліна «Насіннєзнавство» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Агрономія» передбачає вивчення студентами питань сучасних технологій вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; державної та міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю за дотриманням правил насінництва на всіх його етапах, державного інспектування насінництва сільськогосподарських культур як системи контролю виробництва, реалізація та використання насіння.

Вивчивши навчальну дисципліну, студент повинен:
Знати стан і перспективи розвитку насіннєзнавства, народногосподарське значення, морфологічні і біологічні особливості зернових культур, технологію їх вирощування, шляхи і способи покращення якості насіння зернових культур, заходи із скорочення затрат праці і засобів під час вирощування високоякісного насіння зернових культур.
Уміти планувати і організувати виконання робочих процесів у насіннєзнавстві з використанням сільськогосподарської техніки, використання добрив та пестицидів, застосування досягнень науки і передового досвіду, розраховувати економічну ефективність під час використання кадастру та комплексу агротехнічних заходів.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Практичні та самостійні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни