Стандартизація і управління якістю плодоовочевої продукції

Спеціальність:
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Покопцева Любов Анатоліївна

Метою дисципліни «Стандартизація та управління якістю плодоовочевої продукції» є формування знань та практичних вмінь з питань методичних основ стандартизації та контролю якості с/г продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– теоретичні основи стандартизації;
– основи управління якістю продукції;
– методи визначення якості продукції плодоовочевої продукції;
– показники якості, які закладені у чинних нормативних документах на різні види плодоовочевої продукції;
– основи сертифікації продукції рослинництва;
вміти:
– користуватись навчальною, методичною та науковою літературою зі стандартизації;
– застосовувати необхідні методи для визначення якості продукції;
– визначати якість продукції (цільове призначення);
– застосовувати на виробництві різні види контролю;
– практично застосовувати в конкретних умовах виробництва чинні нормативні документи;
– готувати партії продукції до процедури сертифікації.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Практичні роботи:

  • Пр.1 Особливості стандартизації плодових сім’ячкових та кісточкових культур
  • Пр.2 Показники якості, стандартизація винограду, тропічних і цитрусових культур
  • Пр.3 Особливості стандартизації і управління якістю картоплі
  • Пр.4 Особливості стандартизації і управління якістю цукрового буряку
  • Пр.5 Показники якості, стандартизація плодових томатних овочів
  • Пр. 6 Показники якості, стандартизація кавунів та дині
  • Пр. 7 Показники якості, стандартизація і сертифікація зерна. Особливості стандартизації і управління якістю пшениці і ячменю
  • Пр.8 Особливості стандартизації і управління якістю бобових культур і олійних культур

Підручники та посібники для вивчення дисципліни