Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва

Спеціальність:
АГ
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Покопцева Любов Анатоліївна

Метою дисципліни «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» є формування знань та практичних вмінь з питань методичних основ стандартизації та контролю якості с/г продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи стандартизації;
– основи управління якістю продукції;
– методи визначення якості продукції рослинництва і тваринництва;
– показники якості, які закладені у чинних нормативних документах на різні види рослинницької та тваринницької продукції;
– основи сертифікації продукції рослинництва і тваринництва;
вміти:
– користуватись навчальною, методичною та науковою літературою зі стандартизації;
– застосовувати необхідні методи для визначення якості продукції;
– визначати якість продукції (цільове призначення);
– застосовувати на виробництві різні види контролю;
– практично застосовувати в конкретних умовах виробництва чинні нормативні документи;
– готувати партії продукції до процедури сертифікації.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Практичні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни