Введення до спеціальності

Спеціальність:
АГ
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Журавльова Ольга Василіївна

Дисципліна –введення до спеціальності є обов’язковою у професійній підготовці здобувачів вищої освіти.

Об’єктом вивчення дисципліни є методика і організація науково-дослідної роботи студентів.

Предметом вивчення є: методики наукового дослідження, класифікація методів наукового дослідження, наукові факти та їх роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і тактика наукових досліджень, організація наукових досліджень в рослинництві, правові основи у сфері захисту рослин.

Метою вивчення дисципліни є одержання здобувачами знань методики і організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи в агрономії, ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, ВУЗу, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку і її зв’язок з іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників за спеціальністю “Агрономія”.

Завдання дисципліни — надати здобувачам теоретичних знань і практичних вмінь з організації та проведення науково-дослідних робіт в галузі рослинництва.

Передбачає знання: – історії виникнення і розвитку агрономії ,як науки ; – зв’язок агрономії з іншими науками; – специфічність сільського виробництва в галузі рослинництва; – особливості навчання у вищій школі.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Введення до спеціальності” 1 сем.