Ознайомчий ролік зі спеціальності “Агрономія”

Абітурієнту 2022

Календар вступної кампанії 2022

Мотиваційний лист (зразок 1)

Мотиваційний лист (зразок 2)

Мотиваційний лист (зразок 3)

Мотиваційний лист “Агрокебети”

Інформація про вступ у соціальних мережах:

 https://www.facebook.com/tsatu.edu.ua 

https://t.me/TSATU_official

https://www.instagram.com/tsatu_university/ 

https://www.instagram.com/studrada_tsatu/ 

Спеціальність 201 – “Агрономія”

Терміни та форми навчання:

Бакалавр:

– на базі повної загальної середньої освіти:

денна – 4 роки;

заочна – 4,5 роки.

– на базі ОКР «Молодший спеціаліст»:

денна – 3 роки;

заочна – 3 роки.

 

Магістр: на базі ОКР «Бакалавр»:

денна – 1,5 роки

заочна – 1,5 роки.

Додатково є можливість отримати свідоцтво з робітничої професії “Плодоовічівник” та посвідчення водія з категорії “В”.

 

Випускники знають:

– агротехнології вирощування сільськогосподарських культур;

– засоби підвищення родючості ґрунту;

– склад і властивості добрив і способи їх використання;

– способи захисту навколишнього середовища;

– використання та принципи побудови сівозмін;

– методи та засоби захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів;

– будову, призначення і техніко-економічну характеристику машин і знарядь, які використовують в сільському господарстві;

– технологію зберігання та первинної переробки продукції рослинництва.

Випускники вміють:

здійснювати організаційно-технологічне керівництво виробничим підрозділом з виробництва рослинної продукції;

– прогнозувати врожайність сільськогосподарських культур;

– враховувати природні і економічні умови та особливості свого господарства;

– визначати властивості ґрунту, проводити лабораторні аналізи з визначення якості насіння;

– розробляти технологічні карти з вирощування сільськогосподарських культур;

– впроваджувати передові агротехнології;

– використовувати сівозміни;

– раціонально використовувати сільськогосподарські угіддя на основі високої культури землеробства;

– визначати економічну ефективність вирощування та первинної переробки продукції рослинництва.

Працевлаштування випускників

Освітній рівень бакалавра (технолог з агрономії):

 • бригадир
 • полевод
 • агроном з плодівництва
 • агроном з овочівництва
 • агроном І або ІІ категорії
 • помічник агронома

Освітній рівень магістра (агроном-дослідник):

 • керівник відділу в структурі управління Міністерства АПК
 • головний спеціаліст-агроном в районних держадміністраціях
 • керівник підприємства
 • науковий співробітник у науково-дослідних установах
 • головний агроном
 • лаборант, асистент аба викладач у ВНЗ

yAbcBOrAmFA

qIN_WvS-TlY

BSHGm6rchC4

g43oQBmaNDY

wZtwgTRBqDs

JIrK1WznJ5g

k_k1MK2FYa0

Изображение 002

Про приймальну комісію Таврійського державного агротехнологічного університету