Наука проникає у різні сфери, вона стає розповсюдженою. Знання використовуються в будь-якому виді діяльності, але тільки в науковій одержання знання є основною метою й основним результатом. Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Згідно програми № 0116U002732 «Обгрунтування антистресових прийомів в інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України» та № 0116U002733 «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому грунті  Південного Степу України» основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:

  • розробка сучасних інтенсивних технологій вирощування олійних культур за умов недостатнього зволоження Південного Степу України;
  • обґрунтування факторів інтенсифікації в ресурсозберігаючих технологіях вирощування озимих зернових культур за умов недостатнього зволоження Степу України;
  • оптимізація процесів азотфіксації та управління формуванням урожаю бобових і олійних культур у Степовій зоні України;
  • розробка ресурсозберігаючих технологій мікрозрошення плодових культур при різних системах утримання грунту в умовах Південного Степу України.

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів.

За результатами проведених досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано багато статей та впроваджено наукові розробки. Викладачі приймали участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, тощо.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій та відвідування семінарів, виставок. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.