Наукова робота на кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки виконується за науково-дослідними програмами «Обґрунтування антистресових прийомів в інтегрованих ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України» (ДР №0116U002732) та «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України» (ДР №0116U002733).

Науково-педагогічні працівники кафедри щорічно приймають участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, результатом яких є публікація тез.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 2019-2020 н.р.

05.03.2020 у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на базі кафедри Рослинництва імені професора В.В. Калитки сумісно з кафедрою Машиновикористання в землеробстві відбувся міжкафедральний семінар за темою «Розрахунок норм внесення добрив». На семінарі проводилося обговорення існуючих методик з визначення норм внесення добрив під різні культури.

12 лютого 2020 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбувся семінар «Вплив агрометеорологічних умов Півдня України 2019/2020 на стан і розвиток озимих культур та підбір відповідного комплексу агроприйомів», організований кафедрою рослинництва імені професора В.В. Калитки спільно з компаніями Agrii та Limagrain. Серед учасників семінару виступили з доповідями викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки, а саме Білоусова Зоя «Оцінка стану та розвитку озимих культур та рекомендації щодо їх живлення» та Карпенко Костянтин «Шляхи підвищення ефективності агроприйомів при вирощуванні озимих культур з використанням рішень RHIZA». Семінар був досить насичений та змістовний. Всі присутні ознайомились зі станом рослин в зимовий період, способами підвищення їх продуктивності, росту та розвитку рослин для отримання максимально можливого урожаю.

18 листопада 2019 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні технології вирощування пшениці озимої  в умовах змін клімату». Захід проводився для агровиробників Південного Степу України, професорсько-викладацького складу та студентів спеціальності 201 «Агрономія». Викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки приймали активну участь у проведенні семінару. К.с.-г.н., ст. викл. Білоусова З.В. та к.с.-г.н., ст. викл. Карпенко К.М. виступили на семінарі з доповідями. Всі присутні поповнили свої знання новою інформацією та отримали відповіді й консультації щодо конкретних запитань.

12 листопада 2019 року на кафедрі рослинництва імені професора В.В.Калитки відбулась VII Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. До участі у секції «Рослинництво» було подано 16 заяв від студентів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Мелітопольського коледжу ТДАТУ, Ногайського коледжу ТДАТУ та комунального закладу «Центр позашкільної освіти».

25-26 вересня 2019 року в Національному університеті біоресурсів та природокористування України пройшла міжнародна науково-практична конференція «РОСЛИННИЦТВО XXI СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ ТА ІННОВАЦІЇ. ДО 120-ТИ РІЧЧЯ КАФЕДРИ РОСЛИННИЦТВА НУБІП УКРАЇНИ», в якій приймали участь викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В.Калитки.

В Миколаївському національному аграрному університеті  в період з 16 по 18 жовтня проходила міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Робота конференції проходила за напрямами: сучасні підходи до впровадження новітніх технологічних прийомів вирощування зернових, зернобобових та технічних культур у виробництво; інноваційні технології вирощування овочевих та плодових культур, впровадження їх у виробництво;актуальні питання екологізації землеробської галузі та якості продукції рослинництва; сучасний стан родючості ґрунтів, їх збереження і відтворення.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 2018-2019 н.р.

10 квітня 2019 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулась Міжнародна  науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», в якій приймали участь викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В.Калитки.

Викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки приймали активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Modern development pathes of agricultural» (23-24 жовтня 2018 р., Tavria State Agrotechnological  University). На пленарному засіданні виступила завідувач кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Єременко О.А. з доповіддю “The promising trends of production and processing of sunflower seeds in Ukraine”. На секції «Technologies of production and processing of agricultural products» від кафедри виступила доцент, кандидат сільськогосподарських наук Малюк Т.В. з доповіддю «Nitrogen in soil profile and fruits in the intensive apple cultivation technology».

З 03 по 05 жовтня 2018 року в Миколаївському національному аграрному університеті проходила міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», в якій приймали активну участь викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В.Калитки і студенти факультету АТЕ. Виїзд представників ТДАТУ до Миколаїва став можливим за фінансової підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Від делегації нашого університету виступили на секційних засіданнях з доповідями ас. Кліпакова Ю.О., ас. Литвин Ю.О., студентка 31 АГ групи – Злоєдова Анастасія.

21 вересня 2018 року відбувся ХІ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України, який проходив на базі Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. З’їзд проводився Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків», Національною академією аграрних наук України, Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харківським національним аграрним університетом імені В.В. Докучаєва. Від кафедри рослинництва імені професора В.В Калитки у роботі з’їзду прийняла учать Малюк Тетяна Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Її доповідь була присвячена агромеліоративним та еколого-агрохімічним аспектам інтенсивної технології вирощування черешні в умовах Півдня України.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 2017-2018 н.р.

20 квітня 2018 року на базі Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла відбулася VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів “Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур” присвячена 55 річчю реєстрації сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808. Представником від кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки була Т.В. Малюк.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/mironivka2018/schedConf/presentations

5 квітня 2018 року на кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки була проведена науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року.

22 березня 2018 року Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно з Глобальним водним партнерством України та Інститутом зрошуваного землеробства НААН проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Природа для води», присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів. Учасником даного заходу була Т.В. Малюк.

6 грудня 2017 року відбулася  ІІІ науково-практична конференція молодих учених «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства». Представляла кафедру викладач Т.В. Малюк.

2 листопада 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва», організована Науково-методичним центром «Агроосвіта» за підтримки Федерації органічного руху України. У роботі конференції взяла участь співробітник кафедри О.А. Єременко.

23-24 жовтня 2017 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», в роботі якої активну участь прийняла викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Т.В. Малюк.

5-7 вересня 2017 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті пройшла , II Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”, присвячена 85-річчю Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі. Від кафедри виступила І.О. Бурдіна.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ 2016-2017 н.р.

16 березня 2017 року на кафедрі рослинництва була проведена науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2016 року.

21 березня 2017 року відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвячена Всесвітньому Дню води. Учасником даного заходу була Т.В. Малюк.

6-7 квітня 2017 року в Казахському національному аграрному університеті проходила Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Научный взгляд молодых: поиски, перспективы, инновации в АПК», участь в якій прийняла О.А. Єременко.

21 квітня 2017 року в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», присвячена 105-річчю Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України та 15-й річниці від  утворення Українського інституту експертизи сортів рослин. Учасниками заходу від ТДАТУ були О.А. Єременко, А.О. Веренчук, З.В. Золотухіна.

25 квітня 2017 року на кафедрі була проведена науково-практична конференція викладачів «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України. Секція «Рослинництво»».

27-28 квітня 2017 року відбулася  VII Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», в якій прийняла участь І.О. Бурдіна.

28 квітня 2017 року проходила Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву України». У роботі конференції взяла участь співробітник кафедри Т.В. Малюк.

7 червня 2017 року проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» присвячена 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин, в якій прийняла участь О.А. Єременко.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/uiesr2017/schedConf/presentations

7-8 липня 2017 року було проведено  V міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної науки», в якій прийняла участь І.О. Бурдіна.

11 липня 2017 року відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології. Теорія та практика» присвячена 95-річчю від дня заснування Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Учасником конференції була І.О. Бурдіна.