08 – 10 грудня 2021 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення». В заході прийняли участь: проректор з наукової роботи, проф., доктор с-г. наук Єременко Оксана Анатоліївна та завідувач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки, доц., канд. с.-г.н. Покопцева Любов Анатоліївна.

1 грудня 2021 року відбувся Всеукраїнський вебінар «Перспективи впровадження курсу «Агросфера» у закладах освіти України» за участі представників Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства агарної політики та продовольства України, Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), освітян та зацікавлених представників середнього та великого аграрного бізнесу. У заході прийняли участь викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки.

24 листопада 2021 року на кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки відбулась ІХ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Конференція для магістрантів і студентів проводиться щорічно з метою стимулювання наукової творчості молоді в сфері агрономії. Представлені до розгляду матеріали свідчать про актуальність теми конференції.

07 жовтня 2021 року відбувся міжкафедральний семінар на тему «Оранка як особливий прийом обробітку ґрунту», де з цікавою доповіддю виступив член-кореспондент НААН України Володимир Трохимович Надикто. В семінарі брали участь викладачі кафедр: «Рослинництво імені професора В.В. Калитки». У роботі семінару висвітлено, що сучасні системи обробітку ґрунту потребують уточнення.