Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік навчання  від 08 жовтня 2021 р. 

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік навчання від 14 вересня 2021 р. 

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 14 вересня 2021 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 01 березня 2021 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 03 лютого 2021 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 24 вересня 2020 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 14 вересня 2020 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 28 січня 2020 р.

Наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання від 16 вересня 2019 р.

Положення про організацію дуального навчання в ТДАТУ

Наказ “Про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання” 2019 р.

Доповнення до наказу “Про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання” 2019 р.

Програма дуального навчання

IMG-4a16e0b70a05298e12bdd2b4d6138130-V

IMG-4fb0e5a716b6c74c315f6d24228c92bf-V

IMG-26dfa321861d9a580f3c861474f262b6-V

IMG-453ee429b6b4efae73e8613c79b6f8fd-V

IMG-f7ef1373e9b7f14280cc0cb96f768327-V