Під час самостійного вивчення навчальних матеріалів, літератури в ході підготовки до семінарів, лабораторних занять в процесі виконання курсових та дипломних робіт у студентів нерідко виникає потреба порадитися з викладачем, з’ясувати складні питання, отримати рекомендації за методикою навчальної роботи. Ця потреба задовольняється шляхом організації консультацій. Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. Під час підготовки до екзаменів (семестрових, підсумкової атестації) проводяться групові консультації.
Протягом навчального року викладачами кафедри рослинництво імені професора В.В. Калитки  консультації з навчальних дисциплін проводяться за встановленим кафедрою розкладом.

Графік консультацій викладачів кафедри на ІІ семестр 2021-2022 н.р.