Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті. Організовується і проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
Організація практичної підготовки студентів ТДАТУ регламентується Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету
Практична підготовка студентів зі спеціальності “Агрономія” проходить у рамках навчальної та виробничої практик.
Основними завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.
Основним завданням виробничої практики є закріплення, розширення і поглиблення студентами теоретичних знань, одержаних у навчальному закладі, та набуття ними практичних навичок в організації і керівництві основними процесами сільськогосподарського виробництва, проведення науково-дослідної роботи і наукових досліджень, отримання професійних умінь і навичок робітничих професій

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеню бакалавр зі спеціальності 201 «АГРОНОМІЯ»

Робоча програма виробничої практики з агрономії

Робоча програма науково-дослідної (виробничої) практики з агрономії

Бази проходження практик – провідні господарства

НАКАЗИ

Розпорядження про створення комісії для приймання звітів з виробничої практики з агрономії 03.09.2020, 06.09.2021

До наказу про проведення виробничої (науково-дослідної) практики студентів денної форми навчання 2 МБ Агрокебети на 2020-2021 навчальний рік

До наказу про проведення виробничої практики студентів денної форми навчання 3 курсу навчання на 2020-2021 навчальний рік

Наказ про внесення змін до наказу від 18.09.2020 про проведення виробничої практики студентів денної форми навчання

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 1 курс Агрономія 2020-2021 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 1 курс Агрономія 2019-2020 н.р.

Розпорядження про створення комісії для приймання звітів з виробничої практики з агрономії 2019 р.

Графік захисту звітів з виробничої практики 3 АГ, 1сАГ та науково-дослідної практики 2 МБ АГ 

Наказ з виробничої практики Магістр 1 курс Агрономія 2018-2019 н.р.

Наказ з виробничої практики 3 курс 2017-2018 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 2017-2018 н.р.

Наказ з навчальної практики з Агрохімії 3 курс 2016-2017 рр.

Наказ з виробничої практики 3 курс 2016-2017 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 1 курс Агрономія 2015-2016 н.р.

Наказ з виробничої практики для студентів 3 курсу Агрономія 2015-2016 н.р.

Наказ з навчальної практики з агрометеорології 2015-2016 н.р.

Наказ з дослідно-агрономічної практики 5 курс 2015-2016 н.р.

Паспорти підприємств

Паспорт ТОВ “Агрофірма “Ольвія”

Паспорт ДП ДГ “Якимівське”

Паспорт МДСС ім. М.Ф.Сидоренко ІС НААН

Паспорт ПрАТ “Племзавод “Степной”

Паспорт ПСГП “Банівка”

Паспорт ПСП “Волошин”

Паспорт ПСП “Приморський”

Паспорт ТОВ “ВКФ “Мелітопольська черешня”

Паспорт ТОВ “Росія”

Захист звітів науково-дослідної практики магістрами спецільності 201 “Агрономія”
img_20190510_101016-768x527

img_20190510_101010-768x530

img_20190510_100738-768x523

img_20201023_100210-768x576

img_20201022_114410-1-768x576

Захист звітів з виробничої практики студентами 4 курсу спеціальності 201 “Агрономія”

69857718_2464623330439127_5235579693763133440_n

70168746_2464623160439144_4359782497140080640_n

70414587_2464623000439160_4493558066846892032_n

70426748_2464622883772505_9032073484821331968_n

70691881_2464623007105826_239752947137773568_n

Студенти спеціальності “Агрономія” на виробничій практиці

Рисунок4

Рисунок3

Рисунок2

Рисунок1