Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті. Організовується і проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
Організація практичної підготовки студентів ТДАТУ регламентується Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету
Практична підготовка студентів зі спеціальності “Агрономія” проходить у рамках навчальної та виробничої практик.
Основними завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.
Основним завданням виробничої практики є закріплення, розширення і поглиблення студентами теоретичних знань, одержаних у навчальному закладі, та набуття ними практичних навичок в організації і керівництві основними процесами сільськогосподарського виробництва, проведення науково-дослідної роботи і наукових досліджень, отримання професійних умінь і навичок робітничих професій

Програма виробничої практики

НАКАЗИ

Наказ з навчальної практики з дисципліни “Землеробство” для 2 курсу “Агрономія” 2015-2016 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 1 курс Агрономія 2015-2016 н.р.

Наказ з виробничої практики для студентів 3 курсу Агрономія 2015-2016 н.р.

Наказ з навчальної практики з агрометеорології 2015-2016 н.р.

Наказ з дослідно-агрономічної практики 5 курс 2015-2016 н.р.

Наказ з навчальної практики з Агрохімії 3 курс 2016-2017 рр.

Наказ з виробничої практики 3 курс 2016-2017 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 2017-2018 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр  2017-2018 н.р.

Наказ з виробничої практики 3 курс 2017-2018 н.р.

Наказ з виробничої практики Магістр 1 курс Агрономія 2018-2019 н.р.

Наказ з науково-дослідної практики Магістр 1 курс Агрономія 2019-2020 н.р.

Розпорядження про створення комісії для приймання звітів з виробничої практики з агрономії 2019 р.

Графік захисту звітів з виробничої практики 3 АГ, 1сАГ та науково-дослідної практики 2 МБ АГ 

Бази проходження практик – провідні господарства

Захист звітів з виробничої практики студентами 4 курсу спеціальності 201 “Агрономія”

69857718_2464623330439127_5235579693763133440_n

70168746_2464623160439144_4359782497140080640_n

70414587_2464623000439160_4493558066846892032_n

70426748_2464622883772505_9032073484821331968_n

70691881_2464623007105826_239752947137773568_n

Студенти спеціальності “Агрономія” на виробничій практиці

Рисунок4

Рисунок3

Рисунок2

Рисунок1