Завдання відвідувачів – проаналізувати, як викладач, який проводить відкрите заняття, досягає поставленої мети, за допомогою яких методичних прийомів і засобів навчання реалізує вимоги навчальної програми, які результати його діяльності. Заняття оцінюють за певними критеріями.

    При оцінюванні відкритого заняття проведеного у формі лекції особлива увага приділяється професійній компетентності викладача, науковому рівню лекції, доступності та послідовності викладення матеріалу, доказовості та аргументованості, активізації мислення шляхом висунення проблемних питань, використання ораторських прийомів, наявність виховних моментів під час лекції і звичайно особистісні дані самого лектора. Незалежно від того, яке відкрите заняття обговорюється – лекційне, семінарське, практичне, лабораторне, спільними критеріями їх оцінювання є професійна компетентність викладача, його контакт з аудиторією, манера поведінки, культура мови, ораторські здібності, зовнішній вигляд і звичайно педагогічна майстерність, яка визначається комплексом якостей особистості, що визначає високий рівень її професійної діяльності в навчально-виховному процесі.

Відгук взаємовідвідування занять к.с.-г.н., доц. Тодорової Л.В.

Відгук взаємовідвідування занять к.с.-г.н., доц. Покопцевої Л.А.

Відгук взаємовідвідування занять к.с.-г.н., доц. Малюк Т.В.

Відгук взаємовідвідування занять к.с.-г.н., ст.викл. Кліпакової Ю.О.

Відгук взаємовідвідування занять к.с.-г.н., ст.викл. Козлової Л.В.

Відгук взаємовідвідування занять ст.викл. Журавльової О.В.

Відгук взаємовідвідування занять ст.викл. Нєжнової Н.Г.

Відгук взаємовідвідування занять асис. Федосової А.О.

Відгук взаємовідвідування занять асис. Кенєвої В.А.

Відгук взаємовідвідування занять асис. Онищенко О.В.

Відгук взаємовідвідування занять асис. Веренчук А.О.

Відгук взаємовідвідування занять асис. Скуратова В.П.

Проведення відкритого заняття асистента Онищенко О.В. з навчальної дисципліни “Рослинництво”

IMG_20191104_085805

IMG_20191104_085837

Проведення відкритого заняття ст. викладачем Журавльовою О.В. з навчальної дисципліни “Фітопатологія з основами сільськогосподарської вірусології”

IMG_20191011_111337

IMG_20191011_111321