Кафедра рослинництва імені професора В.В. Калитки була створена на базі кафедр «Рослинництво і садівництво» і «Хімія та біотехнологія», які були організовані з дня заснування Мелітопольського інституту механізації сільського господарства в 1932 році. У 1999 році в результаті об’єднання цих кафедр була створена кафедра «Загальне землеробство», яка за кількістю викладачів та лаборантів була найбільшою у вузі (близько 30 осіб). В 2012 році знову відбулося розділення великої кафедри на 2 випускові: «Рослинництва» та «Хімії та біотехнологій». А 2018 році кафедру перейменували на кафедру рослинництва імені професора В.В. Калитки.
вербин
Вербін Я.Я.
 Засновником і першим завідувачем кафедри «Землеробство з основами ґрунтознавства»  (початкова назва кафедри) до 1941 року був доктор сільськогосподарських наук, професор Я.Я. Вербін. За акліматизацію африканського проса професор Вербін Я.Я. був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (один із перших орденоносців м. Мелітополя). В роки Великої Вітчизняної війни (з вересня 1941 по жовтень 1944 року) кафедра продовжувала свою роботу при Туркменському сільськогосподарському університеті (м. Ашхабад), куди був евакуйований інститут і діяв як факультет механізації сільського господарства. У листопаді 1944 року кафедра «Землеробство з основами ґрунтознавства» відновила свою роботу в м. Мелітополі.
пар
Пархоменко М.Л.
 З 1944 по 1953 рік кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Пархоменко Марк Лукич. В період евакуації інституту в м. Ашхабад, він брав участь в експедиції по Каракумах, де вивчав ґрунти Каліфського узбою і Обручевського степу у зв’язку з проектуванням Великого Каракумського каналу. У післявоєнні роки студентами інституту під керівництвом доцента Пархоменко Марка Лукича на кафедрі була створена унікальна колекція ґрунтових монолітів степової зони України, яка і до цього часу є наочним посібником для студентів при вивченні ґрунтознавства і землеробства. За великі успіхи в навчально – виховній і науково – дослідній роботі Марк Лукич Пархоменко був нагороджений урядом у 1946 році медаллю «За доблесний труд в ВОВ» і у 1953 році орденом «Знак Пошани».
бойко
Сидоров В.О.
З 1953 по 1968 роки кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук доцент Бойко Іван Нікіфорович В цей період велике місце в навчальному процесі відводилося навчально-ознайомчий практиці студентів і роботі Студентського наукового центру. Кафедра на той час мала колекційний розсадник площею 10 га, на якому вирощували кращі сорти кукурудзи, озимої пшениці, бобових і технічних культур. У наступні роки завідувачами кафедрою були Тихонов І.Ф. ( 1968 – 1969р.р.), Біленько Павло Якович (1969-1975 р.р.), Шабаршина М.Л. ( 1975-1976 р.р.), Микитенець Зінаїда Григорівна (1980-1985 р.р.), Янченко Федір Нестерович (1986-1991 р.р.), Ткачук Олександр Юхимович. У 1995 році кафедра змінила свою назву на «Рослинництво і садівництво». Її очолив к.б.н., професор Каленич Федір Семенович. Першим завідувачем кафедри «Хімія» був старший викладач Сидоров Володимир Олександрович.
зай
Зайцев В.Т.
В наступні роки завідувачами кафедрою були  Шліфер Григорій Іванович (1946-1956 р.р.), Каньковский Рональд Теодорович (1956-1960 р.р.), Сидоренко Володимир Михайлович (1961-1967 р.р. та 1974-1982 р.р.), Симонов Валентин Олексійович  (1967-1970), Рощенко Анатолій Іванович (1970-1974 р.р.), Зайцев Володимир.Григорович (1982-1988 р.р.).
 В 1988 році кафедру «Хімія» приєднали до кафедри охорони праці і об’єднану кафедру очолив Лущенков Валерій Леонідович. В 1992 році кафедру «Хімія» об’єднали з кафедрою землеробства. Завідувачем кафедрою був призначений Ткачук  Олександр Юхимович.
сид
Лущенков В.
В 1995 році на основі кафедри «Хімія» була створена кафедра «Біотехнологія», а в 1998 році кафедра отримала назву «Хімія та біотехнологія».
 зз

ка

З 1999 року завідувачем кафедри стала доктор сільськогосподарських наук, професор Калитка Валентина Василівна. Наукова школа професора Калитки займається з‘ясуванням ролі системи антиоксидантного захисту організму різних птахів в їх адаптації до умов утримання і розробкою технологій застосування антиоксидантних препаратів для підвищення ефективності вирощування і тривалого зберігання продукції рослинництва. Протягом останнього десятиріччя професор Калитка була членом спеціальних вчених рад, та членом експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства. Виконувала обов’язки директора Науково-дослідного інституту Агротехнологій та екології.

 Калитка В.В

общ

                                  Склад кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки 2010 р.:
в верхньому ряді зліва направо: асист. Золотухіна З.В., асист. Карпенко К.М., доц. Красуля Т.І., доц. Дмитрієнко Г.В., доц. Іванова І.Є., асист. Ялоха Т.М., асист. Горбань Я.І., ст.лабор. Чечікова Н.В., доцент Єременко О.А., ст.лабор. Давідок О.В., асист. Покопцева Л.А., зав.лаб. Скуратов В.П., доц. Коломоєць О.В., лабор. Тупік Ю.Ю., лаб. Бондаренко С.С., доц. Герасько Т.В.;
 в нижньому: доц. Розова Л.В., лаб. Аюбова Е.М., доц. Ясинська Л.І., доц. Нінова Г.В., зав. каф. проф. Калитка В.В., доц. Алексєєва О.М., доц. Захарова В.О., доц. Зайцев В.Г.
З лютого 2010 року завідувачем кафедрою стала кандидат сільськогосподарських наук, доцент Єременко Оксана Анатолівна, а з березня 2015 року, після вступу Оксани Анатоліївни до докторантури, обов’язки завідувача кафедри виконує Тодорова Людмила Володимирівна.

20х30_1_01

Склад кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки 2011 р.:
в верхньому ряді зліва направо: лаб. Власенко О.Г., лабор. Куртова І.В., доц. Колесніков М.О., асист. Карпенко К.М., асист. Фазілова Е.С., зав.лаб. Скуратов В.П.
в другому: лаб. Скидан Н.А., доц. Розова Л.В., доц. Герасько Т.В., інж. Авраменко А.С., асист. Ялоха Т.М., асист. Золотухіна З.В., зав. каф. доц. Єременко О.А., ст. лабор. Давідок О.В., доц. Тодорова Л.В., доц. Безкоровайний О.С., асист. Кулаєва М.В., лаб. Чечікова Н.В., інж. Аюбова Е.М
    в нижньому: доц. Алексєєва О.М., доц. Нінова Г.В.,  проф. Калитка В.В., асист. Нєжнова Н.Г., доц. Покопцева Л.А.

растениеводство_01

Склад кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки 2013 р.:
в верхньому ряді зліва направо: доц. Безкоровайний О.С., асист. Золотухіна З.В., ст. лаб. Федосова А.О., доц. Алексєєва О.М., асист. Карпенко К.М.,  ст. лабор. Давідок О.В.,зав.лаб. Скуратов В.П., доц. Тодорова Л.В., інженер Беккауер А.О.
    в нижньому: інж. Аюбова Е.М., доц. Нінова Г.В.,  проф. Калитка В.В., зав. каф. доц. Єременко О.А., асист. Нєжнова Н.Г., аспир. Карпенко М.В.
Колектив кафедри доклав багато зусиль на обладнання навчальних лабораторій сучасними технічними засобами навчання, приладами, зразками рослин, продуктів рослинництва. На кафедрі зберігається унікальна колекція ґрунтових монолітів Степової зони України, яка і до цього часу є наочним посібником для студентів при вивченні ґрунтознавства і землеробства. Всі навчальні аудиторії у повному обсязі забезпечені необхідними меблями, навчальним обладнанням та наочними  матеріалами.

DSC_0125

Склад кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки 2017 р.:
в верхньому ряді зліва направо: інженер  Горлова І.В., інженер Аюбова Е.М., асист. Веренчук А.О., ст. лабор. Давідок О.В., зав.лаб. Скуратов В.П., асист. Кліпакова Ю.О., асист. Бурдіна І.О., доц. Малюк Т.В., ст. викл. Золотухіна З.В.
    в нижньому: ст. викл. Карпенко К.М.,  ст. викл. Нєжнова Н.Г., доц. Єременко О.А.,  зав. каф .доц. Тодорова Л.В.доц. Покопцева Л.А., доц. Расторгуєв О.Б.
Всього на кафедрі викладається понад 40 дисциплін. Для забезпечення аудиторних занять і самостійної роботи студентів створена доступна база електронних варіантів навчальних посібників, текстів лекцій і методичних вказівок з дисциплін кафедри.
Особливо слід відзначити обладнання сучасною комп’ютерною технікою, яка забезпечує не тільки потреби навчального процесу, але й самостійної та наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів.
У 2010 році на базі кафедри відкрита агрохімічна лабораторія. Дізнаться більше про лабораторію
Протягом усього періоду існування кафедри її викладачами ведеться велика науково-дослідна та методична робота щодо вдосконалення навчально-виховного процесу студентів для підвищення якості підготовки фахівців для сільського господарства. Професорсько-викладацький склад постійно вдосконалює навчальний процес з метою активізації самостійної роботи студентів та їх практичної підготовки. Для студентів факультету АТЕ щорічно проводяться предметні олімпіади, конкурси та брейн-ринги з фахових дисциплін. З метою вдосконалення практичної підготовки студентів на третьому курсі запроваджена тривала навчально-виробнича практика з агрономії в передових господарствах України. Крім того, студенти проходять практику за кордоном, що дає змогу засвоїти навички та досвід фермерських господарств Європи та Америки.
Кафедра рослинництва посідає важливе місце на факультеті агротехнологій та екології за рівнем проведення наукових досліджень та їх впровадження у виробництво.

Зараз на кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки працюють 13 викладачів та 5 лаборантів з високим рівнем підготовки.

IMG_3013

Склад кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки 2020 р.:
в верхньому ряді зліва направо: ст.викл. Журавльова О.В., ст. викл. Кліпакова Ю.О., ст. викл. Білоусова З.В., ст. лабор. Давідок О.В., зав.лаб. Скуратов В.П., ст. викл. Козлова Л.В., асис. Кенєва В.А., інженер  Горлова І.В.
    в нижньому: ст. викл. Нєжнова Н.Г., доц. Єременко О.А., доц. Тодорова Л.В., зав. каф., доц. Покопцева Л.А., асис. Федосова А.О., ст. лабор. Хомутовський В.В.
Активну участь в науковій роботі кафедри приймають студенти. Їх наукові роботи щорічно представляються на Всеукраїнських регіональних конференціях та олімпіадах.
На кафедрі працюють 6 наукових гуртків з широкою тематикою. Наукові гуртки кафедри