Мойсеенко С. Вплив передпосівної обробки насіння соняшнику регулятором росту рослин АКМ на якість насіннєвої продукції. Науковий керівник О.А. Єременко, Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства. Міжнародна науково-практична конференція, м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 року: тези доповіді. Тернопіль, 2016. Ч.2. С. 15–17.

Мойсеенко С. Вплив регуляторів росту рослин на посівні якості насіння соняшнику у період зберігання. Науковий керівник О.А. Єременко, Весняні наукові читання. ІІ міжнародна конференція, м. Київ, 28 квітня 2016 року: тези доповіді. Київ, 2016. С. 104–106.