Богачова А.В. Урожайність сoняшнику гiбриду Аркадiя за дії комплексного добрива Partner в умoвах Південного Степу України. Науковий керівник Покопцева Л.А. VIIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 80.

Семенова К. Осoбливoстi росту і розвитку сoняшнику гiбриду аркадiя залежнo вiд пoзакoреневoгo пiдживлення препаратoм Partner в умoвах Південного Степу України. Науковий керівник Покопцева Л.А. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 81.

Черняєва Г.С. Екологічна пластичність і стабільність ранньостиглих гібридів соняшнику (Helianthus аnnuus l.) в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Єременко О.А. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 82.

Калінін О. Екологічна пластичність і стабільність середньостигли х гібридів соняшнику (Helianthus аnnuus L.) в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Єременко О.А. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 83.

Пархоменко Є. Екологічна пластичність і стабільність середньоранніх гібридів соняшнику (Helianthus аnnuus L.) в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Єременко О.А. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 84.

Лобков О.А. Вплив біопрепарату на формування врожайності пшениці озимої сорту Шестопалівка. Науковий керівник Білоусова З.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 86.

Новосад К.В. Сортові особливості формування врожайності ячменю озимого за стресових умов Південного Степу України. Науковий керівник Білоусова З.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 87.

Гоман І.О. Формувaння продуктивноcті пшениці озимої зaлежно від попередника в умовах Південого Степу України. Науковий керівник Малюк Т.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 88.

Лисенко А.В. Особливості формування урожайності озимої пшениці залежно від передпосівної обробки насіння. Науковий керівник Малюк Т.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 89.

Сапронов М.В. До питання про вплив системи удобрення на гумусний стан ґрунту в плодових насадженнях. Науковий керівник Малюк Т.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 90.

Панкратов С.В. Досвід боротьби з бур’янами в посівах соняшника. Науковий керівник Козлова Л.В. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 91.

Шевченко А.І. Вплив системи живлення на формування зеленої маси ехінацеї пурпурової. Науковий керівник Кліпакова Ю.О. VIIІ Всеукраїнська науково -технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології: матеріали VIIІ Всеукр. наук. -техн. конф., 01 -18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 92.