Науково-дослідницька діяльність студентів вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Проходить актуальне дослідження чинника у межах вищої освіти. Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» включає в себе два взаємопов’язаних елементи: 1.Навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості; 2.Наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів. Науково-дослідна робота студентів, виконувана у позаучбовий час, включає підготовку публікацій за наслідками проведених досліджень, є одним із найважливіших засобів формуван­ня висококваліфікованих фахівців. Для успіху наукового дослідження і написання статтей або тез, необхідно правильно організувати, спланувати і виконувати в певній послідовності ряд дій. Ці плани і послідовність дій залежать від вигляду, об’єкту і цілей наукового дослідження.

Публікації за 2021 рік

Публікації за 2020 рік

Публікації за 2019 рік

Публікації за 2018 рік

Публікації за 2017 рік

Публікації за 2016 рік