З метою розширення сфери співпраці, було підписано Договори між Таврійським державним агротехнологічним університетом і  підприємствами  про співробітництво у підготовці фахівців з напряму 0901 “Агрономія”. Умови договорів включають сумісне проведення практичної підготовки студентів, виконання науково-дослідних робіт по розробці та науковому обгрунтуванні новітних технологій вирощування сільськогосподарських культур, первинної обробки і зберігання зернових і технічних культур, а також впровадження результатів НДР у виробництво .

Договори, які діють на теперешній час:

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ТОВ “Агрофірма Мир”, 2020 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ПАТ “ПЛЕМЗАВОД СТЕПНОЙ”, 2018 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та АФ “Дари України”, 2017 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ФГ “Зезуля”, 2017 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ФГ “Степове-2001”, 2017 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та Дослідною станцією садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААНУ, 2017 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ТОВ “Енергія 2000”, 2016 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та  Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка Національної академії наук України, 2014 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ТОВ “Агропромислова компанія Істок” 2015р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ТОВ “АПК-ЗЕРНОРЕСУРС”, 2013 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ТОВ “Агрофірма Ольвія”, 2013 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та СПК “Мирний”, 2013 р.

Договір про співробітництво між ТДАТУ та ПП “Аскон”, 2013 р.