Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Екологічні проблеми зрошуваних садів на півдні України. Агрохімія і грунтознавство – 2013. № 79. С. 21-24

Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Діагностика параметрів взаємозв’язків мінерального живлення та формування урожайності плодових культур за інтенсивних технологій їх вирощування. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – Вип. 17. – Т. ІІ. – С. 63 – 67.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці під час застосування регулятора росту в умовах сухого Степу України. Науковий вісник НУБіП України: Серія «Агрономія». 2013, Вип. 183 (Ч.2.). С. 67-74.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна озимої пшениці за умов недостатнього зволоження Південного Степу України / Аграрна наука – виробництву. Новітні технології в рослинництві: держ. наук.-практ. конф., 9 листопада 2013 р.: тези доп.

Золотухіна З.В., Калитка В.В. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013, Вип. 2(72). С. 89-94.

Калитка В.В., Золотухина З.В. Влияние регулятора роста АКМ на реализацию генетического потенциала интенсивных сортов озимой пшеницы в условиях Южной Степи Украины. Agrarian science «Ştiinţa agricolă». 2013, Νr. 2. С. 34-38.

Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту АКМ на реалізацію генетичного потенціалу інтенсивних сортів озимої пшениці в умовах Південного Степу / Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжн. наук.-практ. конф., 7-9 червня 2013 р.: тези доп. – Вип.- 2. – С.57-59.

Козлова Л.В. Регулирование режима орошения в интенсивных насаждениях яблони на юге Украины / Л.В.Козлова, А.Б. Расторгуєв, Н.М. Горбач // Вестник МичГАУ. – 2013. – № 3. – С. 24-28

Козлова Л.В. Фотосинтетическая продуктивность интенсивных насаждений яблони при микроорошении / Л. В. Козлова // науч. труды ГНУ ВНИИЦНСК Россельхозакадемии. – Сочи, 2013. – Вып. 49. – С. 271-276.

Калитка В. В. Вплив регулятора росту АКМ на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність рослин помідора В. В. Калитка, К. М. Карпенко// Науковий вісник НУБіП / Серія “Агрономія”, Частина перша / К., 2013. Вип.183. – С. 72-77

Карпенко К.М. Економічна та біоенергетична ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора К. М. Карпенко, В. В. Калитка //Вісник аграрної науки Причорномор’я/ – 2013. – Випуск 1(71). – С. 122-128