Покопцева Л. А., Єременко О. А., Булгаков Д. В. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. С. 127–136.
Єременко О. А. Вплив регулятора росту рослин АКМ на врожайність соняшнику в умовах Південного Степу України. Теоретичні засади розвитку аграрної галузі на сучасному етапі та впровадження їх у виробництво. Міжнародна науково-практична конференція, м. Миколаїв, 24-26 листопада 2015 року: тези доповіді. Миколаїв, 2015. С. 16–18.
Єременко О.А. Покопцева Л.А. Булгаков Д.В. Використання РРР для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4(87), 2015. С.127-136.
Покопцева Л.А. Іванова І.Є., Вєльчева Л.Г. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип.2(85). Т.1. Миколаїв, 2015 р.
Іванова І.Є., Покопцева Л.А. Вибір оптимального сорту черешні для швидкого заморожування і тривалого зберігання методом багатокритеріальної оптимізації та економічна ефективність заморожених сортозразків згідно ряду ранжування. Таврійський науковий вісник. 2015. Вип.93. С. 37 – 42.
Покопцева Л.А., Еременко О.А., Булгаков Д.В. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип.4 (87). 2015. С. 127-136.
Калитка В.В., Золотухіна З.В. Засвоєння азоту рослинами інтенсивних сортів пшениці озимої за використання регулятора росту АКМ. Наукові доповіді НУБіП України. 2015, №51 (березень).
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Спосіб визначення забезпеченості грунту доступними формами макроелементів та регулювання мінерального живлення плодових культур. Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 64-70.
Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур. Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. Вип. 82. С. 45–50.